Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (426)
Legislativa (169)
Šlechtění (166)
Výběry býků (237)
Výstavy (225)
Zdraví (201)
Pozvánky (329)
Zajímavosti (184)
Ze svazu (341)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer

Přehled změn v připravovaných novelách NV

02.10.2017,  Kamil Malát  

Od ledna 2018 respektive v průběhu příštího roku se očekává nabytí účinnosti několika novel nařízení vlády souvisejících s dotačními pravidly. Jedná se o legislativu týkající se přímých plateb, AEKO, LFA, kontrol podmíněnosti, ale i přechodných vnitrostátních podpor. Všechny uvedené dotační tituly se velkou měrou dotýkají chovatelů masného skotu, proto vám v předstihu přinášíme přehled předpokládaných základních změn, které z novelizovaných předpisů vyplývají.

Přímé platby (novela NV 50/2015)

- prodloužení termínu pro provedení podmínky první seče/pastvy včetně odklizu biomasy a likvidace nedopasků v oblastech H1 – do 31.8.
- pro poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin nebude od roku 2018 podmínkou chov přežvýkavců
- vyškrtnutí souvratí z EFA
- u vybraných EFA zákaz použití POR

Přechodné vnitrostátní podpory (novela NV 112/2008)

- pro poskytnutí platby na KBTPM , ovcí a koz nebude vyžadováno zasílat doklad z ústřední evidence o chovaných zvířatech na SZIF
- prodloužení období, za které se stanovují způsobilá zvířata pro platbu (KBTPM, ovce a kozy) na 15.6. – 15.8. (nyní 1. - 31.7.)

Cross Compliance (novela NV 48/2017)

- úprava DZES č. 5: dání do souladu s vyhláškou MŽP č. XX/2017 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí
- úprava DZES č. 6: výjimka z plnění podmínky zachování úrovně organických složek pro plochy DPB zařazených v AEKO - zatravňování

AEKO - ošetřování travních porostů (novela NV 75/2015)
(týká se žádostí podaných v roce 2017, nabytí účinnosti 1.10.2017)

- úprava způsobu započítávání množství aplikovaného dusíku – soulad s NV 262/2012 Sb. (nitrátová směrnice); technická úprava výše procentuálního limitu započítaného dusíku u digestátu z bioplynových stanic ze 70 % na 60 %
- v titulu Ochrana chřástala polního umožněno se souhlasem místně příslušného orgánu ochrany přírody provádění příkrmu

LFA oblasti (novela NV 72/2015)
(předpokládané nabytí účinnosti 15.4.2018)

Připravované právní předpisy v souvislosti s redefinicí LFA (novelizace NV 72/2015):
– postupně se snižující podpora pouze pro oblasti, které nadále nebudou splňovat podmínky pro zařazení do ANC-O nebo ANC-S
- příprava nového NV: zohlednění redefinice na základě biofyzikálních kritérií; nového vymezení ANC-O, ANC-S (vymezení ANC-H zůstává beze změny); diferenciace ANC-O; zavedení faremních systémů a stanovení nových sazeb
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz