Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (434)
Legislativa (173)
Šlechtění (174)
Výběry býků (241)
Výstavy (235)
Zdraví (206)
Pozvánky (337)
Zajímavosti (187)
Ze svazu (348)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer

Komise zveřejnila Sdělení k SZP po roce 2020

30.11.2017,  Kamil Malát  

Evropská komise dne 29. listopadu 2017 zveřejnila Sdělení k budoucnosti potravinářství a zemědělství po roce 2020 (SZP 2020+). Komise ve Sdělení klade důraz na zajištění přechodu na udržitelné zemědělství, zvýšení odolnosti sektoru v období krizí, podporu příjmů a životaschopnosti zemědělců, snížení administrativní zátěže, podporu generační obměny, i rozvoj digitálních inovací. Cestou ke snížení administrativní zátěže a přílišné byrokracie by mělo být posílení subsidiarity členských států (zejm. v oblasti stanovování greeningových pravidel).

Tzv. "nový prováděcí mechanismus" by měl přinést žádané zjednodušení SZP – EU by měla stanovit základní parametry (cíle SZP, typy intervencí, základní požadavky SZP), přičemž členské státy by měly mít větší zodpovědnost za plnění úkolů a dosahování předem dohodnutých cílů. Členské státy by současně měly hrát větší roli při kontrolách příjemců podpor ze SZP. Požadavky EU by tak měly být redukovány na minimum, členské státy budou posuzovat skutečné potřeby na místě a budou je začleňovat do strategického plánu SZP schváleného na úrovni EU. Každý členský stát by měl vypracovat "strategický plán SZP", který by se vztahoval na intervence v rámci pilíře I. i pilíře II. Tento plán by přizpůsobil intervence v rámci SZP tak, aby se maximalizoval jejich přínos pro cíle EU a zároveň se zohlednily místní podmínky a potřeby v souvislosti s těmito cíli. Komise by strategické plány měla posoudit a schválit.

Komise podpořila zachování dvoupilířového modelu SZP a zachování přímých plateb. Oproti návrhu Sdělení z října 2017, ve kterém Komise odmítala národní spolufinancování přímých plateb, v nyní zveřejněném Sdělení Komise odmítnutí spolufinancování neuvádí, mohla by ho tedy v rámci budoucích diskusí a legislativních návrhů k SZP zvážit. Komise i nadále doporučuje zvážit povinné zastropování přímých plateb na hektar, oproti návrhu Sdělení ale nenavrhuje konkrétní výši stropů pro přímé platby (původně 60.000 – 100.000 EUR). Větší pozornost a podpora by měla v budoucí SZP směřovat k malým farmám (zejm. prostřednictvím redistributivních plateb) a zajištění podpory skutečným zemědělcům, kteří aktivně provozují zemědělskou činnost za účelem získání obživy. Podle předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera musí být dodrženy zásady "rovnosti mezi členy EU, velkými i malými, východními a západními, severními a jižními", v tomto směru by se Komise měla zaměřit na snížení rozdílů mezi členskými státy, pokud jde o podporu ze SZP.

Evropská komise by měla ustanovit stálou EU platformu pro řízení rizik, která bude umožňovat všem aktérům sdílení informací, osvědčených postupů a zkušeností s cílem posílit implementaci současných nástrojů řízení rizik. Evropský think tank FarmEurope v návaznosti na zveřejnění Sdělení vyjádřil obavu, že by posílení subsidiarity členských států mohlo vést k renacionalizaci celé SZP, a narušení konkurenceschopnosti sektoru. Podle FarmEurope je nový prováděcí mechanismus zjednodušením SZP pouze pro Komisi jako takovou, nikoli však pro členské státy EU.

Evropská komise potvrdila zájem zveřejnit legislativní návrhy pro Víceletý finanční rámec po roce 2020 v květnu 2018, přičemž posouzení dopadů nové SZP by mělo být prezentováno na jaře 2018. Legislativní návrhy pro SZP 2020+ by Komise měla předložit do léta 2018.

• Detailní materiál "Budoucnost potravinářství a zemědělství" je k dipozici ZDE (pdf soubor)
• Tisková zpráva ke Sdělení EK je k dipozici ZDE
• Otázky a odpovědi ke Sdělení EK jsou k dipozici ZDE

zdroj: agrieu

*******************************************************************************

Další informace k SZP po roce 2020 na našem webu:

• Rýsují se první obrysy nové SZP po roce 2020: ZDE
• Zastropování přímých plateb bude zřejmě realitou: ZDE
• Komise zveřejní Sdělení k SZP 2020+ na konci listopadu: ZDE
• Hlavní teze ČR k budoucí podobě SZP: ZDE
• Greening nepřináší skoro žádné pozitivní výsledky: ZDE
• Veřejná konzultace k SZP po roce 2020 skončila: ZDE
• Již 25.000 odpovědí k veřejné konzultaci k SZP: ZDE
• EP podpořil zastropování přímých plateb: ZDE
• Budoucí SZP přinese nové výzvy: ZDE
• Pět alternativ budoucí podoby SZP: ZDE
• EK zahájila otevřenou diskuzi nad novou podobou SZP: ZDE
• Formulář k veřejné diskuzi nad novou podobou SZP po roce 2020: ZDE
(pouze do 2. května 2017, vpravo zvolte český jazyk)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz