Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (174)
Šlechtění (179)
Výběry býků (242)
Výstavy (239)
Zdraví (210)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (190)
Ze svazu (353)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Podpora nákupu plemenných zvířat přes PGRLF

13.03.2018,  Kamil Malát  

Jak jsme již informovali, v letošním roce nebude v rámci národních dotací otevřen podpůrný program na nákup plemenných jalovic, který fungoval minulé dva roky. Pro chovatele, kteří uvažují o nákupu plemenných zvířat, a chtěli by na ně získat určitou podporu, se jako alternativa nabízí Program Zemědělec – nákup plemenných zvířat, který spravuje PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.). Tento program fungoval i v minulosti, jen nebyl z důvodu ilustrativnější možnosti čerpat dotaci od MZe, tolik využíván. Detaily se dozvíte v následujícím textu.

Cílem programu je podpora investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

• jedná se o nákup plemenných zvířat z důvodu zlepšení genetické hodnoty stáda skotu, ovcí a koz,
• jedná se o investice do samců i samic registrovaných v plemenných knihách,
• v případě nahrazení stávajících hospodářských zvířat se jedná o nahrazení takových zvířat, která nebyla registrována v plemenné knize,
• v případě samic se musí jednat o samice, které zatím nerodily první potomstvo,
• nakoupená zvířata musí zůstat ve stádě po dobu alespoň 4 let,
• program nelze využít na pořízení základního stáda.

Žadatel (příjemce podpory) musí být podnikatel, který splňuje tato kritéria:

• je zemědělským podnikatelem a zároveň je zemědělským prvovýrobcem,
• je řazen do kategorie tzv. Aktivní zemědělec (definice viz platné Pokyny),
• musí dosahovat příjmů ze zemědělské činnosti alespoň ve výši 1/3 z celkových příjmů a uvedené minimální hranice příjmů dosahovat po dobu poskytování podpory.

Podpora je poskytována ve formě dotace části úroků z úvěru poskytnutým komerčním subjektem. Celkový objem úvěrů u jednoho žadatele, na které bude poskytnuta podpora, nesmí v rámci tohoto programu překročit částku 5 mil. Kč za dané kolo příjmu žádostí (za období od 1.10. do 30.9. následujícího roku). Doba splatnosti podporovaného úvěru nesmí překročit 4 roky.

Před zaregistrováním žádosti o poskytnutí podpory nesmí být uzavřena úvěrová smlouva ani zahájena realizace podnikatelského záměru (tzn. nesmí být uzavřena kupní smlouva, vystavena zálohová nebo konečná faktura, dále nesmí být učiněna závazná objednávka atp.).

Po zaregistrování žádosti je nutné na PGRLF, a.s. doručit do dvou měsíců platnou a účinnou úvěrovou smlouvu. Na stejný podnikatelský záměr nesmí být poskytnuta žádná dotace nebo příspěvek z jiných zdrojů. Toto neplatí v případě poskytnutí podpory v rámci opatření Programu rozvoje venkova (PRV).

Kompletní informace jsou obsaženy v platných Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec na a to na webových stránkách www.pgrlf.cz.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz