Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (458)
Legislativa (178)
Šlechtění (191)
Výběry býků (257)
Výstavy (253)
Zdraví (216)
Pozvánky (357)
Zajímavosti (195)
Ze svazu (371)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Systém zelené nafty se zjednoduší

11.09.2018,  Kamil Malát  

Návrh na zachování současné úrovně vratky spotřební daně z minerálních olejů zemědělcům, takzvané zelené nafty, má reálnou šanci uspět. Vratka části spotřební daně by tak i nadále měla zůstat odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, zatímco původně se měla podle platného zákona od příštího roku sjednotit na 4,38 Kč na litr nafty. Pozměňovací návrh rovněž počítá se zjednodušením vykazování spotřebované nafty, kdy by se výše nároku na vrácení daně vypočítávala i na základě ročních normativů minimální spotřeby. Pro kategorii KBTPM je tento normativ navržen na úrovni 32,90 l/VDJ, pro TTP je to pak 43 l/ha.

Z hlediska zemědělců je hlavní navrhovanou změnou zjednodušení způsobu prokazování spotřeby a to zavedením nového způsobu prokazování. Kromě stávajícího způsobu prokazování pomocí evidence o skutečné spotřebě, návrh umožňuje prokazování spotřeby minerálních olejů pomocí evidence využití půdy podle uživatelských vztahů nebo ústřední evidence chovu hospodářských zvířat . Výhodou je zrušení povinnosti vést evidenci o skutečné spotřebě. Výše nároku na vrácení daně se v tomto případě vypočítá na základě ročních normativů minimální spotřeby, jejichž finální verze bude spolu s výpočtem výše nároku na vrácení daně uvedena v prováděcím předpise (vyhlášce). Spotřeba minerálních olejů na velkou dobytčí jednotku (VDJ) a hektar půdy umožní automatizovanou přípravu podkladů pro daňové přiznání a jeho kontrolu na straně žadatelů i na straně státu, kdy dojde ke zjednodušení kontrolní činnosti. Ta se omezí pouze na kontrolu správnosti údajů v ústředních evidencích, respektive na kontrolu, zda byla daná plodina na konkrétním pozemku skutečně pěstována, nebo bylo hospodářské zvíře skutečně chováno.

Vzhledem k tomu, že výše normativu minimální spotřeby byla vypočítána jako spotřeba minerálních olejů nejefektivnějšího podniku, je ponechána i stávající možnost prokazování spotřeby evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů, která je administrativně náročnější, ale co do výše nároku může být výhodnější pro subjekty s méně efektivním provozem.

Ke snížení administrativní zátěže dále dochází také prodloužením zdaňovacího období a tedy snížením počtu podání při uplatňování nároku. Při prokazování spotřeby pomocí ústředních evidencí bude zdaňovacím obdobím kalendářní rok, v případě prokazování evidencí o skutečné spotřebě kalendářní čtvrtletí.

V neposlední řadě návrh počítá se snížením počtu skupin osob ze tří skupin (intenzita chovu hospodářských zvířat do 0,2, nad 0,2 do 0,4 a nad 0,4) pouze na dvě (intenzita chovu hospodářských zvířat do 0,3 včetně a nad 0,3). Dále tímto pozměňovacím návrhem dochází k ukončení podpory směsí minerálních olejů označovaných jako B30 (směsná motorová nafty, kde podíl metylesteru řepkového oleje představuje 30 % objemu směsi a více), protože v podstatě nejsou již v současné době využívány.

Návrh by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2019. Zda se to stihne, bude záležet na rychlosti legislativního procesu.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz