Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (459)
Legislativa (179)
Šlechtění (193)
Výběry býků (261)
Výstavy (264)
Zdraví (216)
Pozvánky (359)
Zajímavosti (195)
Ze svazu (371)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Zemědělské aktuality z Evropské unie nejen k SZP

03.12.2018,  agrieu.cz  

Ministři zemědělství během Rady ministrů dne 19.11.2018 diskutovali o Společné zemědělské politice po roce 2020, a to se zaměřením na financování, řízení a monitoring SZP (Horizontální otázky), a na Společnou organizaci trhů (SOT). Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl, že Komise ve svých legislativních návrzích pro Horizontální otázky navrhuje zachovat status quo, přičemž nová pravidla navrhovaná Komisí by měla pouze změnit, nikoliv však navýšit práci národních orgánů. Nová posílená podmíněnost musí být podle Komisaře zavedena povinně, aby byla zajištěna alespoň minimální úroveň srovnatelných podmínek v členských státech.

Stran SOT Komisař uvedl, že veřejná intervence i systémy soukromého skladování jsou v současné SZP efektivní, a jejich využívání bude umožněno i v rámci SZP po roce 2020. Ministři se ve svých vystoupeních zaměřili na otázku zvýšené odpovědnosti vnitrostátních orgánů při provádění a sledování SZP a opětovně zdůraznili potřebu jednoduché a účinné SZP bez přílišné administrativní zátěže. Obecně vyjádřili rovněž názor, že stávající nástroje na podporu trhu prokázaly účinnost v boji proti narušování trhu.

Z diskuse ministrů zemědělství vyplynulo:

• Podpora přesunu směrem k zaměření se na výsledky, nutno ale zajistit dostatečný čas na provedení veškerých změn, členské státy musí mít zajištěnu určitou míru volnosti: IE, DE, LV, PL, NL, SE;
• Podpora přechodného období a zajištění technické asistence: SI, LV, FR, MT;
• Obava z možného nárůstu administrativní zátěže & podpora zjednodušení politiky: IE, SK, CZ, IT, SI, LV, PL, FI, HR, MT, BG, HU, SE, GR, LU, BE;
• Posílení nástrojů řízení rizik: SK, FR;
• Obavy z ročních kontrol výkonnosti politiky: SK; podle DE nutno za tyto kontroly poskytovat kompenzace a zahrnout do procesu platební agentury;
• Krizová rezerva by měla být nadále řízena výhradně Radou ministrů: SK, CZ, HU.

Rakouská ministryně pro zemědělství Elisabeth Köstinger uvedla, že AT předsednictví plánuje do konce roku předložit Zprávu o pokroku v oblasti SZP (pravděpodobně v rámci příští Rady ministrů dne 17-18/12/2018). Stran nekalých obchodních praktik Köstinger uvedla, že doufá v rychlý postup během nadcházejících trialogů EP, EK a Rady.

Otázka zastropování

Zpravodajka pro zprávu Evropského parlamentu k Strategickým plánům SZP Esther Herranz García (EPP, Španělsko) představila dne 21.11.2018 návrh své zprávy, který je reakcí na legislativní návrhy Komise k SZP po roce 2020. García v návrhu mimo jiné odmítla zavedení pevného stropu v případě zastropování přímých plateb – horní výši stropu by si podle zpravodajky měly nastavit samostatně jednotlivé členské státy, Komise přitom navrhuje zastropování přímých plateb nad 100.000 EUR. Zpravodajka dále odmítla postupnou degresivitu přímých plateb – Komise navrhuje postupnou degresivitu přímých plateb od 60.000 EUR. V rámci diskuse se ale proti návrhu zpravodajky postavila řada europoslanců převážně z levicových politických frakcí S&D a GUE/NGL a ze strany Zelených, kteří podpořili zavedení povinného zastropování na úrovni Evropské unie. Část europoslanců navíc odmítla návrh Komise na možnost odečtení nákladů na zaměstnance z částky, která by měla být zastropována – podle europoslanců by z tohoto návrhu plynuly výhody velkým zemědělským podnikům, které zaměstnávají větší množství zaměstnanců, a na které by tak zastropování mělo jen minimální dopad. Zpravodajka v reakci na kritiku kolegů uvedla, že i nadále podporuje flexibilitu členských států v otázce zavedení zastropování. Argumentovala tím, že by zastropování tak, jak ho navrhuje Komise, například v Estonsku postihlo okolo 60 % produkční plochy zemědělství. K návrhu zprávy je nyní možné do 3.12.2018 zasílat pozměňovací návrhy, zpráva by měla projít hlasováním na Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova dle předběžných odhadů v únoru 2019, v rámci plenárního zasedání pak v březnu 2019. Návrh Esther Herranz Garcíi k dispozici zde.

Evropský účetní dvůr zkritizoval podobu přímých plateb

Zástupce Evropského účetního dvora (EÚD) João Figueiredo dne 21.11.2018 na půdě Evropského parlamentu během zasedání Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova prezentoval závěry EÚD k legislativním návrhům SZP po roce 2020, ve kterých zkritizoval návrh Komise na zachování výplaty přímých plateb vyplácených v rámci I. pilíře SZP, i návrh na možnost odečtení nákladů na zaměstnance z částky přímých plateb, která by měla být zastropována (informovali jsme zde). Řada členů Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova kritiku EÚD odmítla, a podpořila návrh Komise na zachování přímých plateb v rámci SZP po roce 2020. Zasedání Výboru se účastnil i Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan, který závěry EÚD rovněž odmítl a uvedl, že přímé platby jsou zásadní pro zachování podpory příjmů zemědělců. Tisková zpráva EÚD k dispozici zde.

Požadavky pobaltských zemí na spravedlivé výplaty přímých plateb

Celkem 20 europoslanců z Litvy, Lotyšska a Estonska vypracovalo společnou deklaraci, ve které požadují zajištění spravedlivé výplaty přímých plateb na hektar, přičemž úroveň přímých plateb by měla ve všech členských státech EU dosahovat minimálně 196 € na hektar. Společnou deklaraci europoslanci zaslali vedoucím představitelům Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu. Podle europoslanců z LV, LT a EE bylo dosažení této úrovně přímých plateb dohodnuto v rámci jednání Evropské rady v roce 2013, dosažení úrovně 196 € na hektar bylo plánováno na rok 2020. Podle současných odhadů ale v EE, LT a LV bude v roce 2020 částka vyplácená na hektar o 20 € nižší, než bylo v roce 2013 přislíbeno, Komise navíc ve svých legislativních návrzích pro SZP zcela opomíjí dosažení tohoto cíle v rámci SZP po roce 2020.

Obchodní dohody se zeměmi Mercosuru stále nebylo dosaženo

Evropská komise v minulém týdnu uvedla, že ani v 36. kole obchodních rozhovorů se zeměmi Mercosuru nebylo dosaženo žádného klíčového pokroku. EU požaduje od Mercosuru zlepšení nabídky pro automobily, námořní dopravu, zeměpisná označení, a přístup na trh pro mléčné výrobky. Mercosur nadále trvá na vylepšení podmínek přístupu na trh pro hovězí maso, cukr a biopaliva. Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová nadále věří v brzké nalezení řešení.

zdroj: agrieu.cz

*******************************************************************************

Další informace k SZP po roce 2020 na našem webu:

• Aktuality EU týkající se reformy SZP: ZDE
• Novinky k SZP 2020+ z EU: ZDE
• EK zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020: ZDE
• EK trvá na zastropování přímých plateb: ZDE
• Reforma SZP 2020+ se začíná pozvolna rýsovat: ZDE
• Povinné zastropování přímých plateb je stále ve hře: ZDE
• Ministři zemědělství nepřijali pozici Rady k SZP: ZDE
• Přímé platby hlavním tématem Rady ministrů: ZDE
• Různé názory na pokračování couplovaných podpor: ZDE
• Boj o zastropování nabývá na intenzitě: ZDE
• Komise zveřejnila Sdělení k SZP po roce 2020: ZDE
• Rýsují se první obrysy nové SZP po roce 2020: ZDE
• Zastropování přímých plateb bude zřejmě realitou: ZDE
• Komise zveřejní Sdělení k SZP 2020+ na konci listopadu: ZDE
• Hlavní teze ČR k budoucí podobě SZP: ZDE
• Greening nepřináší skoro žádné pozitivní výsledky: ZDE
• Veřejná konzultace k SZP po roce 2020 skončila: ZDE
• Již 25.000 odpovědí k veřejné konzultaci k SZP: ZDE
• EP podpořil zastropování přímých plateb: ZDE
• Budoucí SZP přinese nové výzvy: ZDE
• Pět alternativ budoucí podoby SZP: ZDE
• EK zahájila otevřenou diskuzi nad novou podobou SZP: ZDE
• Formulář k veřejné diskuzi nad novou podobou SZP po roce 2020: ZDE
(pouze do 2. května 2017, vpravo zvolte český jazyk)
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz