Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (459)
Legislativa (179)
Šlechtění (193)
Výběry býků (261)
Výstavy (264)
Zdraví (216)
Pozvánky (359)
Zajímavosti (195)
Ze svazu (371)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Výbor EP se kloní k povinnému zastropování

08.03.2019,  agriEU  

Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) v listopadu 2018 představil návrh zprávy EP k Strategickým plánům SZP, ve kterém navrhoval, aby členské státy snížily částku přímých plateb, pokud částka překročí prahovou hodnotu stanovenou každou zemí (prahová hodnota ale neměla být nižší než 100.000 EUR), a to o minimálně 25 %. Členské státy si tak podle původního návrhu EP mohly stanovit, že budou snižovat například částky přesahující 500.000 EUR (horní výši stropu EP nenavrhoval).

K návrhu této zprávy bylo zasláno okolo 5.000 pozměňovacích návrhů, z nichž řada se týkala právě otázky zastropování. V rámci tvorby kompromisních pozměňovacích návrhů ustoupil Evropský parlament z původního návrhu k variantě povinného snížení přímých plateb nad 150.000 EUR o 25 %, následně v rámci interního vyjednávání ještě snížil prahovou hodnotu na 100.000 EUR.

Podle předběžných informací se ale AGRI Výbor ve svých nejnovějších verzích kompromisních pozměňovacích návrhů z konce února 2019 přiklání k verzi úplného povinného zastropování přímých plateb nad 100.000 EUR, přičemž současně navrhuje, aby bylo z celkové částky před zastropováním odečteno pouze 50 % nákladů na zaměstnance. Odečet nákladů na zaměstnance by měl být nyní dobrovolný, rozhodnutí by mělo být na členském státě (v předchozích variantách Parlament navrhoval, aby byly pracovní náklady odečítány na žádost zemědělců). AGRI Výbor nadále navrhuje, aby členské státy, které se rozhodnou udělit doplňkovou redistributivní podporu příjmů pro zemědělce a využít více než 7 % z národní roční obálky pro přímé platby, měly možnost článek o zastropování neimplementovat. AGRI Výbor původně navrhoval 5 %. V praxi by to tedy znamenalo, že úplné zastropování nad 100.000 EUR by členské nemusely zavést, pokud by alokovaly alespoň 7 % pro redistributivní platby. Redistributivní platby by podle AGRI Výboru měly být povinné.

AGRI Výbor se ve svých kompromisních návrzích k zastropování blíží návrhům Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), který přijal své stanovisko dne 14/02/2019. ENVI Výbor podpořil úplné zastropování přímých plateb nad 80.000 EUR a žádné odečty nákladů na zaměstnance.

AGRI Výbor ve svých nejnovějších kompromisních návrzích dle předběžných informací také upravuje definici skutečného, respektive aktivního zemědělce. Podle AGRI Výboru by členské státy měly mít povinnost definovat pojem aktivního zemědělce, a to tak, aby bylo zajištěno, že žádné podpory nebudou poskytnuty osobám, jejichž zemědělská činnost tvoří jen nevýznamnou část jejich celkové hospodářské činnosti. AGRI Výbor dále dodává, že členské státy mohou z této definice vyloučit jednotlivce či skupiny provázané nebo řízené velkými zpracovateli zemědělských produktů.

AGRI Výbor nadále diskutuje o podobně podpor vázaných na produkci (VCS). AGRI Výbor původně navrhoval rozšířit seznam komodit, na které by tyto podpory mohly být vypláceny, další případné rozšíření seznamu mělo být umožněno i členským státům. Dle nejnovějších informací ale AGRI nepodpoří rozšíření seznamu mj. o původně navrhované brambory, krmné plodiny, vepřové a drůbeží maso či vejce. Současně nepodpoří ani další rozšiřování seznamu členskými státy.

AGRI Výbor by měl o svém stanovisku hlasovat v první polovině dubna 2019, zasedání AGRI Výboru jsou zatím plánována na 02/04/2019 a 08/04/2019.

Rumunské předsednictví rozeslalo členským státům v rámci Rady EU pro zemědělství dne 21/02/2019 neoficiální dokument, ve kterém navrhuje 3 možné varianty redukce přímých plateb – povinné zastropování, povinné snížení, a povinné progresivní snížení přímých plateb. Všechny varianty se opírají o povinnou implementaci zastropování či snížení, všechny se vztahují pouze na základní podporu příjmu pro udržitelnost (ze zastropování by měly být vyloučeny VCS platby, redistributivní platby, eko-schémata i režimy pro mladé zemědělce). Konkrétní čísla zatím nejsou uvedena, prahové hodnoty a procentuální snížení zatím není známo. Pouze první varianta předběžně počítá s původním návrhem Komise – tedy úplné zastropování nad 100.000 EUR, postupná degresivita od 60.000 EUR. Členským státům by mělo být umožněno se rozhodnout, zda z částky odečtou náklady na zaměstnance. Článek o zastropování / snížení přímých plateb by navíc členské státy nemusely implementovat, pokud by se rozhodly alokovat minimálně 10 % obálky na redistributivní platby. Rumunské předsednictví tímto kompromisem pravděpodobně vychází vstříc rozšiřující se skupině zemí, která povinné zastropování podporuje, a mezi které nyní patří mj. i Francie.

Nejbližší Rada ministrů zemědělství proběhne dne 18/03/2019.

zdroj: agrieu.cz

*******************************************************************************

Další informace k SZP po roce 2020 na našem webu:

• Prezentace z jednání 19.2.2019 k přípravě SZP 2021-2027: ZDE (pdf soubor)
• Zemědělské aktuality z Evropské unie nejen k SZP: ZDE
• Aktuality EU týkající se reformy SZP: ZDE
• Novinky k SZP 2020+ z EU: ZDE
• EK zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020: ZDE
• EK trvá na zastropování přímých plateb: ZDE
• Reforma SZP 2020+ se začíná pozvolna rýsovat: ZDE
• Povinné zastropování přímých plateb je stále ve hře: ZDE
• Ministři zemědělství nepřijali pozici Rady k SZP: ZDE
• Přímé platby hlavním tématem Rady ministrů: ZDE
• Různé názory na pokračování couplovaných podpor: ZDE
• Boj o zastropování nabývá na intenzitě: ZDE
• Komise zveřejnila Sdělení k SZP po roce 2020: ZDE
• Rýsují se první obrysy nové SZP po roce 2020: ZDE
• Zastropování přímých plateb bude zřejmě realitou: ZDE
• Komise zveřejní Sdělení k SZP 2020+ na konci listopadu: ZDE
• Hlavní teze ČR k budoucí podobě SZP: ZDE
• Greening nepřináší skoro žádné pozitivní výsledky: ZDE
• Veřejná konzultace k SZP po roce 2020 skončila: ZDE
• Již 25.000 odpovědí k veřejné konzultaci k SZP: ZDE
• EP podpořil zastropování přímých plateb: ZDE
• Budoucí SZP přinese nové výzvy: ZDE
• Pět alternativ budoucí podoby SZP: ZDE
• EK zahájila otevřenou diskuzi nad novou podobou SZP: ZDE
• Formulář k veřejné diskuzi nad novou podobou SZP po roce 2020: ZDE
(pouze do 2. května 2017, vpravo zvolte český jazyk)
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz