Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (198)
Šlechtění (224)
Výběry býků (316)
Výstavy (278)
Zdraví (229)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (237)
Ze svazu (450)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Krajinné prvky a osvobození od daně

25.01.2020,  Kamil Malát  

Máte v evidenci půdy LPIS evidované ekologicky významné prvky, tzv. krajinné prvky? Pak máte možnost na základě novely zákona daně z nemovitých věcí požádat o osvobození od daně (§ 4 zákona). To bude možné uplatnit u skupiny dřevin, stromořadí, travnatých údolnic, mezí, příkopů, mokřadů, ale pouze za podmínky, že je tento prvek evidován v seznamu ekologicky významných prvků vedeném Státním zemědělským intervenčním fondem. Pokud chcete uplatnit osvobození od daně už letos, musel být prvek zapsaný před 31. prosincem 2019.

Pokud bude podnět k zaevidování krajinného prvku podán až v roce 2020, bude osvobození možné uplatnit až na rok 2021. Po zaevidování si můžete vytisknout na Portálu farmáře dokument „podklad pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí“. Stávající rozsah osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí bude podle přechodných ustanovení zákona aplikován do konce roku 2021. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Dále místo pozemků, které nelze žádným způsobem využívat, budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání. Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

Jen pro úplnost uvádíme nové znění příslušného odstavce § 4 zákona:

„Od daně z pozemků jsou osvobozeny … pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází 1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, 2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo 3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání“.,

• Informace SZIF ke krajinným prvkům najdete ZDE
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz