Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (497)
Legislativa (196)
Šlechtění (222)
Výběry býků (310)
Výstavy (275)
Zdraví (229)
Pozvánky (392)
Zajímavosti (234)
Ze svazu (444)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Svaz slaví třicet let fungování

27.03.2020,  Kamil Malát  

Ve stínu aktuální nepříjemné situace zůstává velmi významné jubileum, kterým není nic jiného, než výročí třiceti let od založení Českého svazu chovatelů masného skotu. V neděli 29. března uplyne přesně třicet let od doby, kdy se v Luhačovicích sešlo několik nadšenců, aby se na historicky prvním oficiálním setkání domluvili na potřebě založení organizace, která bude zastřešovat zájmy chovatelů masného skotu a koordinovat odborné činnosti spojené se šlechtěním masných plemen skotu. První výroční schůze nově vzniklé organizace, na které byl prvním předsedou zvolen nedávno zesnulý Ing. Josef Dufka, se konala v květnu téhož roku. Od té doby začal ČSCHMS aktivně fungovat. Připomeňme si na časové ose zásadní momenty spojené s ČSCHMS a chovem masného skotu v ČR.

Z dnešního pohledu to zní až úsměvně, ale podle pamětníků se zakládání svazu v Luhačovicích účastnilo pouhých devět chovatelů. Na první květnové oficiální zasedání svazu do Větrného Jeníkova přijelo 15 lidí, po dvou letech jich jezdilo už kolem 150. Dnes svaz sdružuje více než 1000 členů pětadvaceti masných plemen a každý rok přibývají noví. Po konání první schůze byl Svaz zaregistrován jako zájmové sdružení na Ministerstvu vnitra, následně získal oprávnění Ministerstva zemědělství k výkonu odborných činností na úseku chovu masného skotu a od té doby zahájil výkon odborných činností jako je kontrola užitkovosti či registrace a výběry býků do plemenitby. Byly rovněž stanoveny první standardy a chovné cíle jednotlivých masných plemen. Svou činnost odstartovaly také plemenné knihy prvních plemen.

Nadcházející kulaté výročí je významným mezníkem ve svazové činnosti, a proto bychom rádi na podzim tohoto roku při této příležitosti uspořádali společenské setkání chovatelů a přizvaných hostů. V těchto dnech se to může jevit příliš vzdáleně a skoro až nereálně, ale pevně věříme, že se situace do té doby uklidní a bude možné toto slavnostní setkání uspořádat. Na něm ale nechceme jen nostalgicky vzpomínat na minulost. Hlavním smyslem je sejít se společně v reprezentativních prostorách, kde nebudeme debatovat o plemenných hodnotách, výběrech býků či jiných chovatelských záměrech, ale společně se dobře pobavíme, skvěle najíme a napijeme a třeba si i zatančíme. Zkrátka odhodíme na chvíli každodenní starosti, zapomeneme na názorové neshody a užijeme si společně v příjemné atmosféře slavnostní večer všech chovatelů masného skotu!

Odkaz Josefa Dufky stále žije a společnými silami se jej snažíme co nejúspěšněji dále rozvíjet. Nejenom tato vzpomínka by měla být součástí chystaného společenského večera. V současné době intenzivně pracujeme na jeho přípravách, abychom vás v průběhu nadcházeních měsíců mohli seznámit se všemi podrobnostmi.

Hlavní mezníky v historii chovu masného skotu:

• 1891 Zemědělská výstava v Praze s účastí 4 zástupců plemene shorthorn, kteří pocházeli s Velkostatku Uhy u Velvar.
• do 1973 Experimentální využití býků masných plemen charolais a limousine v inseminaci
• 1974 Dovoz 1054 březích jalovic a 51 plemenných býků plemene hereford do ČSSR z Kanady z oblasti Alberty.
• 1976 - 1977 Další menší dovozy herefordů především na Slovensko.
• 1981 Zahájení fungování odchovny plemenných býků na Javorné, Onen Svět.
• 29.3.1990 Ustavující schůze Českého svazu chovatelů masného skotu, Luhačovice.
• 10.5.1990 První členská schůze ČSCHMS, Větrný Jeníkov. Na této schůzi byl zvolen Ing. Josef Dufka prvním předsedou ČSCHMS.
• od 1990 Postupné importy plemenných jalovic masných plemen ze zahraničí. První nákupy probíraly s pomocí dotovaných bezúročných půjček, později byla zřízena státní podpora na nákup genetického materiálu ze zahraničí.
• 1.5.1991 ČSCHMS ve spolupráci se Státním plemenářským podnikem (SPP) Praha vydal "Zásady vedení evidence a sledování užitkových vlastností ve stádech masných plemen skotu".
• 1.6.1991 První celostátní seminář k chovu masného skotu v ČR (HE, CH, LI), Žďár nad Sázavou.
• 1.10.1991 ČSCHMS od Státního plemenářského podniku (SPP) přebral vedení státního registru plemenných býků masných plemen skotu.
• 8.10.1991 ČSCHMS získal od Ministerstva zemědělství podle zákona 240/91 Sb. oprávnění k provádění šlechtitelské práce v chovech masného skotu.
• 1991 První odchov plemenných býků masných plemen skotu na OPB Osík (15 býků pl. CH a LI). V té době probíhal souběžně odchov i na OPB Javorná a OPB Rokytno.
• 1991 Spuštění prvního počítačového program na kontrolu užitkovosti masného skotu, který připravila plemenářská organizace v Ústí nad Labem ve spolupráci s Karlem Šebou.
• 30.1.1992 První oficiální setkání chovatelů charolais, Staré Hradiště.
• 1.2.1992 Vydání historicky prvních Výsledků KUMP (Uzávěrek), které zpracoval Karel Šeba. Do KUMP bylo v prvním roce (1991) zapojeno 24 chovů s 1.327 kravami (HE: 15 chovů, 1.217 krav; CH: 4 chovy, 54 krav; LI: 3 chovy, 40 krav; BA: 2 chovy, 16 krav). Uzávěrky byly zpracovány za telata narozená od 1.10.1990 do 30.6.1991. Současně s vážením telat se dělalo hodnocení zevnějšku krav. HE 1.083 kusů (KV - 123 cm, HM - 536 kg), CH 53 kusů (KV - 136 cm a HM - 666 kg), LI 40 kusů ( KV - 132 cm a HM - 581 kg), BA 16 kusů (KV - 137 cm).
• 24.3.1993 MZe schválilo první verzi Metodiky kontroly užitkovosti masných plemen skotu (KUMP), aktualizace proběhla v roce 1994.
• 29.4.1993 Ustavující schůze Klubu charolais - prvního chovatelského klubu pod patronací ČSCHMS, Jezernice.
• 1994 Otevření OPB Kundratice, Velké Dvorce.
• 1.2.1994 Schválení prvního šlechtitelského programu masných plemen skotu pro plemena AA, BA, HE, CH a LI.
• 3.2.1995 Získání oprávnění pro vedení plemenné knihy pro plemena CH, LI, HE, AA, BA, HI, GA, MS a PI.
• 1.11.1995 Vydání první ucelené publikace o masném skotu - Chov masných plemen skotu (vydavatelství Apros, Ing. Václav Teslík, CSc. a kolektiv autorů).
• 29.5.1997 Uznání historicky prvního Zemského chovu v ČR - chov CH, ZD Pozovice.
• 4. – 7.9.1997 1. Národní výstava masného skotu, areál Equi Bořeň - Svinčice (210 kusů masného skotu, 9 masných plemen).
• 15.10.1997 Uznání Zemského chovu AA - farma MEWIL.
• 20.6.1998 Představení prvního pracovního odhadu národních plemenných hodnot pro plemeno charolais.
• 22. - 23.10.1998 1. Speciální výstava charolais, Jangelec u Vysokého Mýta (76 kusů CH).
• 17.6.1999 Uznání Zemského chovu LI - Farma Kaliště.
• 7.9.1999 Uznání Zemského chovu LI - VFU Brno, ŠZP Nový Jičín.
• 8.9.1999 Uznání Zemského chovu BA - Rodinná farma Ing. Chroust.
• 7. - 9.10.1999 2. Národní výstava masného skotu, PVA Praha - Letňany (318 kusů masných plemen).
• 1999 Spouštění webu ČSCHMS: www.cschms.cz (Jan Kopecký)
• 12. - 13.10.2000 2. Speciální výstava charolais, Jangelec u Vysokého Mýta.
• 2000 Vydání knihy Masný skot (Agrospoj, Ing. Václav Teslík, CSc. A kolektiv autorů)
• 2000 První výpočet odhadu plemenných hodnot masných plemen skotu v ČR ve spolupráci s VÚŽV v Uhříněvsi.
• 2000 Zahájení hodnocení zevnějšku skotu podle nové metodiky (stávající systém). Od roku 1991 do roku 2000 se hodnotilo body 1 až 10, užitkový typ, velikost těla, stavba těla, končetiny a záď.
• 2001 Zahájení fungování OPB Cunkov.
• 18. - 20.10.2001 3. Národní výstava masného skotu, PVA Praha - Letňany (296 kusů, 12 plemen).
• 24. - 26.10.2002 3. Speciální výstava charolais, aukční hala Litomyšl (85 kusů CH).
• 23. - 25.10.2003 4. Národní výstava masného skotu, Praha PVA - Letňany.
• březen 2004 Odhad plemenných hodnot pro růst býků na OPB. Jednalo se o přírůstek v testu.
• 11.2.2005 Odhad plemenných hodnot pro hodnocení zevnějšku. Při prvním odhadu PH bylo k dispozici 54.000 lineárů.
• 23.3.2005 Historicky první přímá volba předsedy ČSCHMS (předsedou zvolen Karel Šeba).
• 20. – 22.10.2005 5. Národní výstava masného skotu, Praha PVA - Letňany.
• 20. – 23.10.2005 Pořádání European Angus Forum v ČR.
• březen 2006 Odhad plemenných hodnot podle plemen pro zvířata hodnocená dle SEUROP v letech 2002 až 2005.
• 3.10.2006 Jmenování historicky prvních čestných členů ČSCHMS: Ing. Josef Dufka, Ing. František Skořepa a Ing. Václav Teslík, CSc.
• 2006 Spouštění nové verze webu ČSCHMS: www.cschms.cz (Jan čepelák - WebAplication, Kamil Malát).
• 2006 Revize a schválení aktualizovaných ŠP Ministerstvem zemědělství.
• 29.5.2008 Spuštění webové aplikace webKUMP (kontrola užitkovosti online).
• 22. - 24.8.2008 Výstava "České Charolais Dny" v Přerově, která byla historicky první výstavou na které se zvířata vodila na ohlávce.
• 23. - 27.8.2008 Pořádání World Charolais Congress na území ČR včetně speciální výstavy charolais "České Charolais Dny" v Přerově.
• 2008 Vydání hovězí kuchařky "Přeměna trávy na hovězí aneb z pastviny na talíř" (Ing. Hubert Hermmann, CSc.).
• 21.6.2009 Vydání knihy Masný skot od A do Z (Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. a kol. autorů).
• 25. - 28.6.2009 6. Národní výstava masného skotu, BVV Brno (132 zvířat, 12 plemen).
• 28.3.2010 Založení Junior teamu ČSCHMS (při výstavě TechAgro).
• 10.4.2010 Společenský večer s hudbou a tancem konaný při příležitosti 20 let fungování ČSCHMS, Praha Průhonice.
• 3.6.2010 Získání certifikátu kvality ICAR pro kontrolu užitkovosti masného skotu.
• 22.9.2010 ČSCHMS získal oprávnění pro vedení PK na 4 nová plemena: aubrac, parthenaise, shorthorn a texas longhorn (13. až 16. masné plemeno).
• 8.11.2010 Vydání publikace Chov masného skotu pro odborníky jiných profesí (Ing. Hubert Hermmann, CSc.).
• 23. - 26.6.2011 7. Národní výstava masného skotu, BVV Brno (231 zvířat, 21 plemen).
• 15.9.2011 Spuštění webové aplikace MaSkot (www.cschms.cz/maskot).
• 2012 Zahájení obchodní činnosti - prodej skotu pod hlavičkou ČSCHMS
• 23.4.2012 ČSCHMS získal oprávnění pro vedení PK na 5 nových plemen: bazadaise, rouge des prés, wagyu, vosgienne, bruna d'Andorra (17. až 21. masné plemeno)
• 30.8. - 4.9.2012 Jihočeská Angus show, České Budějovice - 1. Speciální výstava plemene AA.
• 2013 Zavedení čtvrtého, únorového, turnusu výběrů plemenných býků.
• 3.5.2013 ČSCHMS získal oprávnění pro vedení PK na plemeno dexter (22. masné plemeno).
• 27. - 30.6.2013 8. Národní výstava masného skotu, BVV Brno (266 zvířat, 22 plemen, 10 soutěžních šampionátů).
• 27. - 30.6.2013 Pořádání evropské pracovní skupiny masného simentála v Brně.
• 2014 První výsledky mezinárodní genetické testace Interbeef pro plemena CH a LI, do které je ČR od počátku této aktivity zapojena.
• 28.8. - 2.9.2014 Jihočeská beef show 2014 - 2. Speciální výstava pro plemeno AA 1. Speciální výstava plemene LI.
• 2014 DVD Bourání hovězího masa a jeho prodej ze dvora (Pavla Vydrová)
• 2015 První oficiální výpočet Interbeef pro plemeno masný simentál.
• 20.5.2015 ČSCHMS získal oprávnění pro vedení PK na plemeno pinzgauer (23. masné plemeno).
• 25. - 28.6.2015 9. Národní výstava masného skotu, BVV Brno (318 zvířat, 21 plemen).
• 2015 Vydání knihy "Vive la Limousine! aneb 25 let chovu v České republice pod drobnohledem (Kamil Malát)
• 24.1.2016 Spuštění facebookové stránky ČSCHMS.
• 2.8.2016 Spuštění webu: www.milujuhovezi.cz
• 25. - 30.8.2016 Jihočeská beef show 2016 - 3. Speciální výstava pro plemeno AA 2. Speciální výstava plemene LI.
• 8. - 9.10.2016 4. Charolais show 2016, Lysá nad Labem.
• 2016 Zahájení systematického měření MLLT u plemene aberdeen angus (nejprve s ČZU Praha - 2016, později v rámci projektu NAZV - 2019).
• 26.2. - 2.3.2017 Historicky první účast českých chovatelů LI a jejich zvířat na zahraniční výstavě - Simagena, Paříž.
• 11. - 14.5.2017 10. Národní výstava masného skotu, BVV Brno (336 zvířat, 20 plemen, 12 soutěžních šampionátů).
• 23.5.2018 První objednávka SNP testace (genomika) u masného skotu v ČR.
• 1.11.2018 ČSCHMS získal oprávnění pro vedení PK na 2 nová plemena: chianina a uckermärker (24. a 25. masné plemeno).
• 23. - 28.8.2018 Jihočeská beef show 2018 - 4. Speciální výstava plemene AA (1. Evropská s mezinárodní účastí) a 3. Speciální výstava pro plemeno LI.
• 6. - 7.10.2018 5. Charolais show 2018, Lysá nad Labem.
• 20.11.2018 Schválení projektu Využití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu (projekt QK1910059).
• 24. - 28.2.2019 Historicky první účast českých chovatelů CH a jejich zvířat na zahraniční výstavě - Simagena, Paříž (Démon Agrochyt P šampionem výstavy).
• 2019 První oficiální výpočet Interbeef pro plemena aberdeen angus a hereford.
• 12. - 15.5.2019 11. Národní výstava masného skotu, BVV Brno (334 zvířat, 22 plemen, 11 soutěžních šampionátů).
• 31.12.2019 Schválení aktualizovaných ŠP dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012.
• 2020 Změna v systému hodnocení býků v odchovu u chovatele (výběr zajišťují inspektoři ČSCHMS).
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz