Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (199)
Šlechtění (231)
Výběry býků (317)
Výstavy (280)
Zdraví (231)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (241)
Ze svazu (456)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

11.08.2020
Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu
Od letošního roku dochází v případě dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu (dotační titul 2.A.e.1.a.), kterou administruje náš svaz, k jedné zásadní změně - žádost budou chovatelé, kterých se tato podpora týká, podávat výhradně elektronicky a to prostřednictvím jednoduchého formuláře na našich webových stránkách. Odbourání papírové formy žádosti umožnila úprava Zásad pro poskytování národních dotací, kterou náš svaz prosadil při jejich tvorbě. Termín pro podání žádosti je stanoven nejpozději do konce září 2020. Detaily najdete dále v textu.
 Kamil Malát

16.06.2020
Upozornění SZIF k dotačnímu titulu 20.D.
Podávali jste v letech 2018 a 2019 předběžnou žádost či žádost o dotaci na zlepšení welfare masného skotu v rámci národních dotací (dotační titul 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka) pro sledované období 2020 v listinné podobě? Pak SZIF upozorňuje to, jste povinni na Portálu farmáře SZIF doplnit kontaktní údaje a bankovní spojení. Současně je nutné, aby žadatel podal formulář Prohlášení o kategorii podniku. Bez vyplnění požadovaných údajů, nelze dále žádost administrovat! Stejný požadavek se týká i dotačních programů 8.F., 20.A., 20.B. a 20.C..
 Kamil Malát

10.06.2020
Výroční zpráva pro přímé platby
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách výroční zprávu pro přímé platby za rok 2019. Z ní plynou zajímavá srovnání vývoje stavů a výše plateb u jednotlivých podporovaných komodit. Například u podpory na masné tele lze ze zprávy vyčíst, že od roku 2015 do roku 2019 se počet žadatelů o tuto platbu zvýšil z 5.180 na 6.527. Úměrně tomu stoupal i počet dotačních telat a současně klesala podpora.
 Kamil Malát

08.06.2020
Blíží se konec termínu Jednotné žádosti 2020
V pondělí 15. června bude končit lhůta, ve které mohou zájemci podat Jednotnou žádost za rok 2020. Ke dnešku bylo podáno zatím 24.473 žádostí. Pro zájemce je připravena finanční podpora ve výši bezmála 32 miliard korun. Při vyplňování formuláře mohou žadatelé využít prezentace a videonávody umístěné na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Lhůta pro podávání Jednotné žádosti byla letos vzhledem k pandemii covid-19 o jeden měsíc prodloužena až do půlky června.
 SZIF

11.05.2020
Zpřesnění podmínek pro dotace na welfare
Ministerstvo zemědělství vydalo minulý týden zpřesnění Zásad, kterými se stanovují pravidla pro žádosti a výplatu národních zemědělských dotací. Změny se týkají i dotačních opatření 20.D. spojených s welfare skotu bez tržní produkce mléka. Jedná se zejména o drobná zpřesnění výkladu, kdy například u podopatření 20.D.f. nebude dotace vyplácena dle průměrného stavu, ale skutečného počtu telat na základě skutečných krmných dní. Kompletní výčet změn najdete v přiloženém odkazu.
 Kamil Malát

29.04.2020
Revize dotačních ploch na ošetřování travních porostů
Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy jednotlivých národních parků aktuálně provádějí na pokyn Ministerstva životního prostředí revizi podkladů v LPIS pro poskytování dotací v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření. Důvodem jsou končící závazky, kdy předpokladem pro uzavření nových je přehodnocení vhodnosti zařazení pozemků do jednotlivých titulů. Kromě požadavků na péči potřebnou k zachování či rozvoji cílového biotopu, nebo na ochranu cílového druhu, je při vymezování vhodných titulů posuzován i aktuální stav travního porostu a provozní možnosti a potřeby daného zemědělského subjektu.
 Kamil Malát

23.04.2020
EK zavádí balíček podpory pro mléko a hovězí maso
Evropská komise oznámila, že zemědělským odvětvím, která strádají v důsledku omezení související s pandemií korovaviru covid-19, bude poskytnuta další podpora. Komise poskytne peníze na nákup a dočasné skladování sušeného odstředěného mléka, másla, sýra a hovězího masa. Evropská sedmadvacítka členských států musí opatření ještě formálně přijmout, nicméně Komise usiluje o to, aby tato opatření vstoupila v platnost před koncem měsíce po dobu nejméně dvou a nejvýše šesti měsíců. Cílem evropské pomoci je stabilizace trhů a cen.
 Kamil Malát

17.04.2020
PGRLF otevírá program Podpora nákupu půdy
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští od pondělí 20. dubna 2020 od 9 hodin příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Program bude otevřen po dobu následujících tří měsíců, tj. do 20. července 2020. V souvislosti s otevřením kola příjmu žádosti prošel program Podpory nákupu půdy drobnými úpravami. Přičemž nejdůležitější jsou, že podání žádostí probíhá pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.pgrlf.cz, a dále sazba podpory bude stanovena až po ukončení příjmů žádostí daného kola.
 Kamil Malát

08.04.2020
Příjem Jednotné žádosti 2020 otevřen
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil od 8. dubna příjem Jednotných žádostí (JŽ) na rok 2020. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá přes 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun. Řádný termín na podávání žádostí je v letošním roce v návaznosti na epidemii COVID-19 prodloužen až do 15. června oproti tradičnímu květnovému termínu.
 SZIF

02.04.2020
Nové metodické příručky pro rok 2020
Ministerstvo zemědělství vydalo metodické příručky k několika nařízením vlády, kterými se stanovují podmínky pro hlavní zemědělské dotace. Metodiky se týkají ekologického zemědělství (EZ), agroenvironmentálně klimatických opatření (AEKO), méně příznivých oblastí (ANC a LFA), plateb v oblastech Natura 2000 a dobrých životních podmínek zvířat. Metodika pro přímé platby byla vydána již dříve. Všechny metodické příručky si můžete stáhnout v odkazu níže.
 Kamil Malát

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Dotace KUMP 2020:
  Přihlášení do MaSkota:
  Genomická selekce:
Seznamy zvířat vybraných pro potřeby vytvoření referenční populace pro budoucí odhad GEPH zobrazíte kliknutím na obrázek.
» návod zde (pdf soubor) «

  Kalendář akcí:
Srpen 2020
      1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 10  11  12  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31       
  YouTube kanál ČSCHMS:
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1087
z toho: 678 řádných • 395 zájmových • 14 čestných (stav k 5.3.2020)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Anketa týdne:
Uvítali byste zákonnou povinnost na minimální podíl českých potravin v obchodech?
28 %
určitě ano
22 %
spíše ano
24 %
spíše ne
25 %
určitě ně
Hlasovalo 2604 lidí
  Parazitózy masného skotu:
  Navštivte spřátelené weby:
  Prezentace chovatelů:
Prezentace chovatelů s kontaktními údaji a charakteristikou farmy:
» aberdeen anguslimousine «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
30 let svazu
  Původ hovězího masa:
Chcete si ověřit původ vámi zakoupeného hovězího masa?
Zadejte číslo zvířete:
CZ-
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz