Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (539)
Legislativa (213)
Šlechtění (275)
Výběry býků (371)
Výstavy (317)
Zdraví (240)
Pozvánky (418)
Zajímavosti (282)
Ze svazu (504)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

01.09.2021
Dotace na welfare 2022 lze podávat do konce září
Do konce září 2021 mají chovatelé čas nejenom na vyplnění jednoduché e-žádosti na podporu kontroly užitkovosti masného skotu (detaily zde), ale rovněž na podání žádosti na welfarová opatření pro rok 2022 z dotačních programů 20.D. Zlepšení životních podmínek v chovu krav bez tržní produkce mléka a 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků. Ty se podávají prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Přestože administrace těchto národní podpor je pro žadatele v porovnání s jinými dotacemi extrémně snadná, existuje poměrně velká část chovatelů, která o tyto podpory nežádá.
 Kamil Malát

23.08.2021
Dotace na ověření původu a pro stanovení GEPH
Stejně jako v loňském roce, tak i letos bude o dotaci na analýzy SNP pro stanovení genomické plemenné hodnoty skotu (podpůrný program 2.A.a.2.) žádat za chovatele, kterým v období září 2020 až konec srpna 2021 rozbor finančně zprostředkovával (fakturoval) Český svaz chovatelů masného skotu, náš svaz. Po obdržení dotace bude chovatelům, kteří službu včas uhradili, poskytnuta poměrná částka za provedený rozbor a za využití těchto dat pro budoucí GEPH. Připomínáme, že dotace se vztahuje pouze na základní testaci SNP, další náklady jako je vyhotovení protokolu či bezrohost nebo test na myostatin nejsou součástí dotační podpory.
 Kamil Malát

20.08.2021
Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu
V loňském roce poprvé došlo k zásadnímu zjednodušení podávání žádosti o dotaci na kontrolu užitkovosti masného skotu (dotační titul 2.A.e.1.a.), kterou administruje náš svaz. Celý proces od podání žádosti až po vydání rozhodnutí je plně elektronický a není nutné nic posílat poštou. Chovatelé, kterých se tato podpora týká, podávají žádost výhradně elektronicky a to prostřednictvím jednoduchého formuláře na našich webových stránkách. Odbourání papírové formy žádosti umožnila úprava Zásad pro poskytování národních dotací, kterou náš svaz prosadil při jejich tvorbě. Termín pro podání žádosti je stanoven nejpozději do konce září 2021. Detaily najdete dále v textu.
 Kamil Malát

12.08.2021
Zpráva JRC potvrzuje obavy evropských zemědělců
Vysoce ambiciózní cíle připravované Společné zemědělské politiky pro období 2021+ vyvolávají na straně zemědělců velké obavy, které zaznívají téměř ze všech zemí unie. Ty plynou zejména z plánů EU ve vztahu k jednotlivým strategiím a také z nižšího rozpočtu na SZP. To vše je navíc umocněno tím, že i přes opakované požadavky dosud nebyly nezveřejněny žádné dopadové studie, které by ukázaly, s čím se budou muset farmáři vypořádat a na co se mají připravit. Dosavadní mlčení Evropské komise nyní prolomila dílčí zpráva Společného výzkumného centra (JRC), která obavy potvrzuje.
 Kamil Malát

06.08.2021
Vlk - studie nákladů souvisejících s organizací pastvy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v souladu s Programem péče o vlka obecného (ke stažení zde) iniciovala na počátku roku 2021 vznik národního dotačního titulu pro podporu chovatelů hospodářských zvířat, kteří hospodaří v oblastech s výskytem vlka. Ten by měl zahrnovat podporu neinvestičních nákladů, které farmářům vznikají v důsledku vyšších nároků na organizaci pastvy a kontrolu funkčního preventivního zabezpečení pasených zvířat s ohledem na ochranu před útoky vlka obecného. Původní záměr, aby tato podpora byla součástí SZP, neprošel, nový návrh proto počítá s prostředky Ministerstva životního prostředí.
 Kamil Malát

14.07.2021
Kofinancování nové SZP zatím zůstává na 35 %
Diskuze nad přípravou podmínek pro novou Společnou zemědělskou politiku EU pro období 2023+ pozvolna finišují. Detaily se stále ladí a k dořešení zbývá stále mnoho neznámých, ale podoba SZP již nabývá jasnějších kontur. Nyní bude nutné najít vyvážený konsenzus všech strategických cílů, kdy první návrh bude MZe předkládat na Komisi v září. Ačkoliv jsou cíle nové SZP v mnohém ambicióznější a požadavky na zemědělce budou opět vyšší, peněz z evropské pokladny bude méně. Členským státům tedy nezbude nic jiného, než chybějící peníze dorovnat z vlastních zdrojů ve formě kofinancování.
 Kamil Malát

14.06.2021
Bude masná kráva jen 0,8 VDJ?
Podporovat v nové SZP v rámci citlivých komodit odděleně a odlišnými sazbami masná telata, dojené krávy a ovce a kozy, nebo všechny přežvýkavce jednou stejnou sazbou? S návrhem, aby namísto jednotlivých druhů a kategorií podpora směřovala plošně bez rozdílu na všechny přežvýkavce, přišla část zemědělských nevládních organizací, které vstupují do diskuzí nad novými pravidly budoucí Společné zemědělské politiky. Za tímto návrhem stojí snaha zjednodušit podmínky a zpřehlednit je. Zda je to ale pro naše chovatele ekonomicky přínosné, je otázkou, neboť zatím nebyl čas na detailnější propočty. Co by tato změna znamenala na celonárodní úrovni?
 Kamil Malát

24.05.2021, aktualizováno 25.5.2021
Žádosti na welfare výkrmu býků jen do konce května
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil 17. května 2021 v rámci Národních dotací příjem žádostí k dotačnímu programu 20.E. (Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků) pro sledované období 2021. Žádosti musí být ze strany chovatelů podány do 31. května 2021. Pro všechny dotační podprogramy (20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 20.E.e. a 20.E.f) je v důsledku schválení notifikace ze strany Evropské komise v průběhu února 2021 zkráceno sledované období. Toto sledované období je stanoveno od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
 Kamil Malát

19.05.2021
Financování cílů budoucí SZP
Další pracovní skupina k připravované Společné zemědělské politice svolaná Ministerstvem zemědělství se věnovala financování. Jednalo se asi zatím o nejsložitější jednání, neboť variant je mnoho, otazníků a neznámých ještě více, preference jednotlivých organizací se taktéž různí. Mnoho detailů stále není dořešeno a není proto možné činit žádné závěry. Jedno je ale již nyní jasné – peněz bude významně méně, environmentální ambice jsou naopak o dost vyšší, požadavků kladených na zemědělce přibude. Toliko stručné shrnutí aktuální situace, která není zrovna růžová.
 Kamil Malát

12.05.2021
Příjem Jednotné žádosti 2021 končí 17. května
V pondělí 17. května končí lhůta pro řádné podání Jednotné žádosti 2021. K dnešnímu dni podalo žádost 20.494 žadatelů. V případě, že zájemci nestihnout podat žádost v řádném termínu,mohou tak učinit ještě do 11. června. V takovém případě ale musí počítat se sankcí 1% za každý pracovní den. Možnost pozdního podání se ale nevztahuje na žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství.
 Kamil Malát

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Dotace KUMP 2021:
  Přihlášení do MaSkota:
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Kalendář akcí:
Září 2021
   1  2  3  4 
 9  10  11  12 
 13  14  16  17  18  19 
 20  21  22  25  26 
 27  28  29  30    
  Komerční sdělení:
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1120
z toho: 657 řádných • 447 zájmových • 16 čestných (stav k 6.8.2021)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Sommet de l’Élevage 2021:
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Parazitózy masného skotu:
  Navštivte spřátelené weby:
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
  Původ hovězího masa:
Chcete si ověřit původ vámi zakoupeného hovězího masa?
Zadejte číslo zvířete:
CZ-
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz