Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (518)
Legislativa (207)
Šlechtění (249)
Výběry býků (328)
Výstavy (289)
Zdraví (237)
Pozvánky (400)
Zajímavosti (263)
Ze svazu (481)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

22.01.2021
Oblasti s přírodními nebo jinými omezeními (ANC)
Diskuze nad budoucí podobou intervencí spojených s oblastmi přírodního a jiného znevýhodnění (ANC) jsou nedílnou součástí debat při přípravě strategických plánů. Ministerstvo zemědělství během páteční videokonference představilo své návrhy. Aktuální pozice MZe v zásadě navazuje na současná pravidla pro méně příznivé oblasti, jenž vychází z principů redefinice, která byla po důkladném projednávání přijata v roce 2018. I do budoucna je proto snaha o kontinuitu v systému podpor těchto oblastí. Tzn. i nadále se předpokládá diferenciace dle intenzity zatížení hospodářskými zvířaty a členění podniků a sazeb na režimy s převažující ŽV resp. převažující RV či uplatňování degresivity.
 Kamil Malát

22.01.2021
Administrace dotace na KUMP v nejbližších dnech
Před několika dny jsme chovatelům, kteří v uplynulém dotačním období (do konce srpna 2020) nechávali u svých zvířat ověřovat původ přes SNP, a současně tato zvířata splňovala kritéria pro přiznání dotace na tuto činnost, odeslali emailem informaci o možnosti kompenzace části nákladů spojených s touto testací. Do dnešních dnů nám dorazilo necelých dvě stě faktur. V nejbližších dnech bychom ze SZIFu měli obdržet také rozhodnutí o poskytnutí dotace na výkon kontroly užitkovosti masných plemen. Jakmile se tak stane, obratem zahájíme rozesílání sdělení chovatelům.
 Kamil Malát

08.01.2021
SZIF začíná s vydáváním rozhodnutí na masná telata
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí v rámci dalších tří dotačních titulů. Od 8. ledna to jsou rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, od 11. ledna to budou rozhodnutí na VCS - telata masného typu a konečně od 13. ledna pak bude zahájeno vydávání rozhodnutí na Greening. O dotaci na masná telata si požádalo 6488 žadatelů, rozdělí se mezi ně přes 690 milionů korun. Aktuální sazba je 8.852,41 korun na VDJ. O Greening zažádalo přes 30 tisíc zemědělců, mezi které bude rozděleno 7,13 mld. Kč. Sazba je 2.013,64 korun na hektar. Detaily v příloze.
 Kamil Malát

04.01.2021
Snižování počtů hospodářských zvířat je nevyhnutelné
Do spuštění nové Společné zemědělské politiky zbývají sice s největší pravděpodobností ještě dva roky, ale již nyní se ukazují změny, které ambiciózní ekologické plány EU směřující k uhlíkové neutralitě způsobí v zemědělství. Studie zadaná Evropským parlamentem poměrně jasně totiž naznačuje, že cílů SZP, jak jsou definované ve strategiích farm-to-fork a biologické rozmanitosti, nelze dosáhnout bez snížení počtu hospodářských zvířat. Na to již mnohé nevládní organizace upozorňují a bohužel přetrvávající problémy na trzích toto mohou jen umocnit. Kde bude propad největší, si můžeme jen domýšlet.
 Kamil Malát

03.12.2020
Výplata národních dotací 2.A se letos zřejmě opozdí
Výplata národních podpor z tzv. dvojkových titulů (dotace na šlechtění a plemenářskou práci) se letos zřejmě opozdí. Není to však vinou laxnosti úředníků či covidových restrikcí, ale z důvodu stále probíhajícího příjmu dokladů u některých dotačních titulů, kdy v tuto chvíli není možné provést případné přesuny financí mezi jednotlivými opatřeními tak, aby mohlo dojít k co optimálnějšímu nastavení sazeb. Pokud by byly sazby vyhlášeny již nyní, muselo by Ministerstvo zemědělství přistoupit k jejich poměrně výraznému krácení, neboť požadavky u titulů z opatření 2.A přesahují aktuální možnosti rozpočtu.
 Kamil Malát

19.11.2020
Sazby přechodných vnitrostátních podpor 2020
Dříve národní doplňkové platby (tzv. TOP-Up), ponovu přechodné vnitrostátní podpory (PVP). V minulosti zásadní dotace, která směřovala na vybrané sektory, včetně krav bez tržní produkce mléka (KBTPM), dnes doznívající podpora v řádu několika málo desetikorun. Ministr zemědělství schválil sazby pro letošní rok: podpora na KBTPM činí 72,40 Kč/VDJ, na přežvýkavce bude vyplaceno 64,24 Kč/VDJ. Celkově bude na PVP platby směřovat přes 542 milionů korun.
 Kamil Malát

04.11.2020
Národní dotace 2021
Ministerstvo zemědělství vydalo Zásady pro rok 2021, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací. Struktura podpor navazuje na programy z předešlých let. Rozpočet na příští rok je poměrně příznivý - celkem je na dotační programy vyčleněná částka 3,8 miliardy korun, což je stejná suma jako letos. Lze tak doufat, že nebude docházet k výraznému krácení sazeb jednotlivých dotačních titulů. Doporučujeme všem, aby se s vydanými zásadami seznámili a dodržovali termíny pro podání žádostí, které podávají výhradně přes Portál farmáře SZIF. Dokument si můžete přečíst nebo stáhnout v odkazu níže.
 Kamil Malát

23.10.2020
Sazby podpor pro rok 2020
Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil pro rok 2020 sazby plateb na plochu (SAPS), pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) - tzv. citlivé komodity, mezi které patří také telata masného typu. Sazba na masná telata se meziročně o zhruba 300 korun zvýšila, její výše pro letošní rok je na úrovni 3.540,96 Kč/tele. Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) je o zhruba 250 korun vyšší - letos bude činit 3.644,19 Kč/ha. Také v tomto roce budou vypláceny zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.
 Kamil Malát

23.10.2020
Nesprávný nápočet zvířat pro dotace 20.D.
Na základě podnětu žadatelů o národní dotační tituly 20.D. (welfare masného skotu) upravilo Ministerstvo zemědělství v registru zvířat nápočet způsobilých telat pro dotační podprogram 20.D.f (odchov telat školkovým způsobem). Výpočet ještě do úterý 20.10.2020 nezahrnoval telata, která se nenarodila na hospodářství žadatele. Jelikož dle výkladu Zásad mají na podporu nárok i telata, která byla na deklarovanou provozovnu přisunutá od jiného chovatele, mohlo u žadatelů, kteří podávali na Portál farmáře SZIF doklady před tímto obdobím, dojít k chybnému výpočtu.
 Kamil Malát

16.10.2020
Výzva chovatelům masného skotu - národní dotace
Administrace národních podpor a podávání žádostí a dokladů prokazující nárok na dotaci přes Portál farmáře SZIF s sebou pro chovatele masného skotu přinesla několika změn. V některých případech jsou požadavky na dokládání dokumentů z pohledu chovatelů nelogické či zbytečně administrativně složité. Vedeme proto se SZIF jednání, aby některé požadavky přehodnotili a buď zcela odbourali, nebo je alespoň výrazně upravili ve prospěch žadatelů. Pokud nám své připomínky zašlete, začleníme je do požadavků, které budeme chtít se SZIfem řešit.
 Kamil Malát

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Přihlášení do MaSkota:
  Genomická selekce:
Seznamy zvířat vybraných pro potřeby vytvoření referenční populace pro budoucí odhad GEPH zobrazíte kliknutím na obrázek.
» návod zde (pdf soubor) «

  Kalendář akcí:
Leden 2021
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
  YouTube kanál ČSCHMS:
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1110
z toho: 689 řádných • 405 zájmových • 16 čestných (stav k 7.10.2020)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Anketa týdne:
Jak hodnotíte z vašeho chovatelského pohledu uplynulý rok?
25 %
horší rok jsem nezažil
26 %
nic moc, ale mohlo by být i hůř
24 %
běžný průměr
25 %
nadprůměrně dobře
Hlasovalo 906 lidí
  Parazitózy masného skotu:
  Navštivte spřátelené weby:
  Prezentace chovatelů:
Prezentace chovatelů s kontaktními údaji a charakteristikou farmy:
» aberdeen anguslimousine «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
30 let svazu
  Původ hovězího masa:
Chcete si ověřit původ vámi zakoupeného hovězího masa?
Zadejte číslo zvířete:
CZ-
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz