Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Legislativa - ČSCHMS


Metodika odchovu plemenných býků.pdf, 167 kB
Metodika pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků masných plemen skotu (schváleno Grémiem předsedů Rad PK dne 24.7.2019)

Reklamační řád pro ZV.pdf, 90 kB
Reklamační řád podle kterého se postupuje při reklamaci rozhodnutí výběrové komise při základním výběru (verze schválená Grémiem předsedů rad PK dne 24.7.2019)

Testace SNP krok po kroku.pdf, 938 kB
Testace SNP a její financování krok po kroku aneb jak používat aplikaci www.igenetika.cz (návod pro chovatele masného skotu)

Packing list k ZO.xls, 27 kB
Tabulka pro vyplnění dodatečných informací pro vydání zootechnického osvědčení pro obchod se spermatem (požadavky uvedené v oddílu B prováděcího nařízení EU 2017/717)

Metodika KUMP.pdf, 183 kB
Metodika kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (říjen 2018)

Metodika spolehlivost plemenných hodnot.pdf, 1 MB
Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu (certifikovaná metodika)

Metodika plemenné hodnoty.pdf, 1 MB
Předpověď plemenných hodnot pro vyhodnocení vlastností polního testu u masných plemen skotu (certifikovaná metodika)

Stanovy ČSCHMS.pdf, 469 kB
Úplné znění stanov ČSCHMS včetně jednacího a organizačního řádu schválené členským shromážděním dne 23.9.2015. Znění je účinné od 1. října 2015 a vystupuje v platnost zapsáním do sbírky listin rejstříkového soudu.

Pravidla pro obchodní činnost.pdf, 204 kB
Pravidla pro obchodní činnost při ČSCHMS schválená výborem svazu dne 14.2.2013

Sazebník ČSCHMS.pdf, 186 kB
Sazebník poplatků ČSCHMS. Schváleno VČS dne 26.9.2012 na Skalském Dvoře. Sazebník vstupuje v platnost dne 1.10.2012.

Přihláška do ČSCHMS a PK.doc, 154 kB
Přihláška ke členství v Českém svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS) a do plemenných knih vedených ČSCHMS platná od 1.9.2019

Přihláška do PK ČSCHMS.doc, 53 kB
Přihláška ke členství do plemenné knihy vedené Českým svazem chovatelů masného skotu (ČSCHMS)

Přihláška do ČSCHMS - zájmový člen.doc, 113 kB
Přihláška ke členství v Českém svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS) - zájmoví členové (chovatelé bez zvířat v plemenné knize či příznivci masného skotu)

Řád svodů.pdf, 177 kB
Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení skotu při trzích se zvířaty, výstavách, přehlídkách zvířat a chovatelských soutěžích organizovaných Svazem chovatelů českého strakatého skotu, Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s. a Českým svazem chovatelů masného skotu, o.s.

Sazebník PK.pdf, 141 kB
Sazebník poplatků za jednotlivé úkony plemenných knih. Schváleno VČS dne 6.9.2007 na Skalském Dvoře, změny odsouhlaseny VČS 9.10.2008. Sazebník vstupuje v platnost dne 1.1.2009.

Připouštěcí rejstřík.pdf, 208 kB
Připouštěcí rejstřík býka v plemenitbě

Nákup býků masných plemen ze zahraničí.pdf, 190 kB
Jednoduchý návod, jak postupovat po nákupu býků masných plemen ze zahraničí

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku.pdf, 198 kB
Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu včetně obrazové přílohy a seznamu vad zevnějšku (prosinec 2006)

Smlouva KUMP.doc, 122 kB
Smlouva o provádění kontroly užitkovosti masných plemen skotu uzavřená mezi ČSCHMS a chovatelem

Žádost o vystavení POP.doc, 117 kB
Žádost o vystavení potvrzení o původu zvířat zapsaných v PK

Řád pro chov skotu.pdf, 205 kB
Řád pro chov skotu v systému bez tržní produkce mléka schválený ústřední komisí pro ochranu zvířat dne 25.10.2000

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz