Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (464)
Legislativa (182)
Šlechtění (201)
Výběry býků (268)
Výstavy (266)
Zdraví (219)
Pozvánky (365)
Zajímavosti (200)
Ze svazu (384)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Šetření k ekonomice masného skotu

07.02.2019,  Kamil Malát  

Stejně jako v minulosti, tak i letos se na vás obracíme s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku týkajícího se ekonomiky masného skotu. Poskytnuté údaje budou sloužit k analýze výsledků chovu krav bez tržní produkce mléka za rok 2018 a ke specifikaci a vyjádření důležitosti hlavních faktorů, které ovlivňují rentabilitu chovu KBTPM. Získaná data budou zpracována ve Výzkumném ústavu živočišné výroby a zapojeným chovatelům budou zaslány výsledky společně s průměrnými údaji za celý soubor zúčastněných podniků. Samozřejmostí je zachování anonymity respondentů.

Každým rokem se zvyšují početní stavy krav bez tržní produkce mléka (KBTPM), což hovoří o významnosti tohoto odvětví zemědělství v ČR. Významným aspektem každého chovu je jeho ekonomická stránka, neboť cílem každého podnikání je dosahování zisku. Komplexní posouzení ekonomické efektivity podniku i celého odvětví není možné provést bez kvalitních vstupních dat. Proto se na vás obracíme jménem Výzkumného ústavu živočišné výroby s žádostí o vyplnění stručného dotazníku na ekonomiku chovu krav bez tržní produkce mléka. Dotazník obsahuje základní otázky týkající se chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR a jeho ekonomické stránky.

Průměrné celkové náklady u souboru podniků za rok 2017 činily 32,8 tis. Kč na jednu chovanou krávu, tj. 89,9 Kč na krmný den a 36 112 Kč na jedno odchované tele. Při srovnání nákladů na krávu a rok s roky předešlými je patrné, že od roku 2013 se náklady každým rokem mírně zvyšují. V roce 2017 náklady meziročně stouply o 1 791 Kč na krávu a rok (+ 6 %) a byly nejvyšší ze zkoumaných let. Meziroční zvýšení bylo zejména zapříčiněno růstem pracovních nákladů, režií a vnitropodnikových nákladů. Nejvíce v letech hodnocení kolísaly odpisy, režie a ostatní náklady. V roce 2017 byly největšími náklady krmiva (22 %), pracovní náklady (18 %), vnitropodnikové náklady (15 %) a režie (11 %). Výnosovou stranu chovu tvoří příjmy za prodej telat (k dalšímu chovu či na jatka v ČR nebo v zahraničí) a ocenění telat využitých v rámci vlastního chovu. Výnosy byly nejvyšší v roce 2017, díky vyššímu počtu odchovaných telat a vyšší prodejní ceně telat. Bez započítání dotací vychází v chovu ztráta ve všech sledovaných letech (rentabilita -42 až -46 %), což hovoří o nutnosti státní podpory tohoto sektoru. Při zohlednění dotací (přímých plateb a plateb programu rozvoje venkova) bylo dosaženo v každém roce kladného výsledku hospodaření (rentabilita +2,1 až +8,7 %).

Výsledky za předchozí roky včetně stručného tabulkového vyjádření připravujeme zveřejnit také v březnovém čísle zpravodaje ČSCHMS.

Vyplněný dotazník prosím zašlete nejpozději do 5.4.2019 na emailovou adresu syrucek.jan@vuzv.cz. Děkujeme za spolupráci.

Veškeré dotazy směřujte na níže uvedenou kontaktní osobu. Děkujeme za vyplnění!

Ing. Jan Syrůček
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Přátelství 815
104 00 Praha-Uhříněves
tel: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz


Dotazník KBTPM rok 2018.xls, 72 kB
Dotazník pro sledování ukazatelů chovu krav bez tržní produkce mléka za rok 2018

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz