Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (497)
Legislativa (197)
Šlechtění (222)
Výběry býků (310)
Výstavy (275)
Zdraví (229)
Pozvánky (392)
Zajímavosti (234)
Ze svazu (444)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Diskuze nad změnou systému výběrů býků

06.06.2019,  Kamil Malát  

Systém výběrů plemenných býků. Téma, které se stále častěji a intenzivněji mezi chovateli diskutuje, zejména z důvodu neúměrné délky druhého turnusu způsobené stále se zvyšujícím počtem býků odchovávaných v domácích podmínkách. Primárním impulsem pro úpravu je snaha výběry zkrátit, zefektivnit po ekonomické i komerční stránce (prodejnosti býků) a současně nerezignovat na principy šlechtění spojené s testací vlastní užitkovosti. Z těchto důvodu byl připraven návrh několika variant, jak situaci co nejoptimálněji řešit s přihlédnutím ke všem aspektům odchovu. Tyto varianty a jejich vzájemné kombinace, včetně dalších námětů ze strany chovatelů, byly předmětem jednání výboru svazu, který se sešel ve středu 5. června.

Jednou z nich je řešit výběry u chovatelů formou svodů. Tento způsob má své nesporné časové i ekonomické výhody, naráží však na mnoho praktických překážek při jejich zabezpečování a organizaci. Další možností je pokračování stávajícího systému avšak s určením minimálního množství odchovávaných býků v domácích podmínkách. Tato varianta přináší rovněž úsporu času i výrazně lepší možnosti v genetickém porovnání kvality býků (tvorba vrstevníků). Třetím návrhem je diferenciace domácího odchovu po finanční stránce podle počtu přihlášených býků, což by mohlo na některé chovatele působit motivačně, aby v případě nižšího počtu býků své kandidáty přednostně odchovávali ve specializovaných testačních zařízeních (OPB). A v neposlední řadě se pracuje s možností rozdělit výběry u chovatelů na paralelní posuzování na více místech najednou. Stejně jako ostatní varianty, má i tato možnost svá pozitiva, ale i negativa. Způsob výběrů býků na odchovnách by ve všech případech zůstal de facto neměnný.

Na základě dlouhé diskuze se výbor svazu přiklání k variantě více zrovnoprávnit podmínky při odchovu na OPB a domácí testací a pomocí finančních nástrojů motivovat chovatele již při přihlašování býků do testu k tomu, aby do domácího odchovu nebyli nahlašováni hraniční býci, kteří v mnoha případech k základnímu výběru ani nedojdou. A zároveň, aby doma chovatelé testovali pokud možno větší skupiny býků (cca nad 5 kusů), což má pozitivní efekt při jejich porovnávání. Současně byla výborem dána preference řešit výběry u chovatelů souběžně na více místech najednou s tím, že příslušná Rada PK daného plemene za asistence ČSCHMS by si mohla určit, kdo bude býky vybírat. Zároveň zazněl jasný apel na jednotlivé Rady PK příslušných plemen, aby se znovu zabývaly nastavením kritérií pro naskladňování býků, kdy v mnoha případech jsou minimální hranice pod úrovní průměru populace a do testu jsou tak v někdy zařazováni i podprůměrní jedinci. Jako první na to reagovali chovatelé masného simentála, kteří se rozhodli hranici 210 denní hmotnosti o 20 kg zvýšit. Podmínky, ať už upravené či nikoliv, je potřeba sdělit do konce června.

Na základě těchto dílčích závěrů bude cca do poloviny měsíce června připraven detailní koncept materiálu k další diskuzi, která proběhne na jednání Grémia předsedů Rad PK, jenž je svoláno na 24. července. Tam by měla diskuze pokročit do dalšího stádia, a pokud by bylo reálné dosáhnout dohody, tak by Grémiem odsouhlasený návrh byl následně představen jednotlivým chovatelským klubům a na zářijové výroční členské schůzi došlo ke schválení úpravy sazebníků tak, aby mohl nový model začít fungovat od nadcházející sezóny. Zároveň s tím by došlo k úpravě reklamačního řádu, aby efektivněji reagoval na případná odvolání chovatelů nespokojených s verdiktem výběrové komise (inspektora). Pokud by se ukázalo, že by změna konceptu mohla přinést více problémů, nebyla nad ní většinová shoda či by nebyl dostatek času na bezproblémový přechod, tak by změna by byla odsunuta a debaty nad optimální variantou by pokračovaly.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz