Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (497)
Legislativa (196)
Šlechtění (222)
Výběry býků (310)
Výstavy (275)
Zdraví (229)
Pozvánky (392)
Zajímavosti (234)
Ze svazu (443)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Jak postupovat při únicích skotu

25.06.2019,  Kamil Malát  

Vynikající zdravotní stav zvířat je pro každého plemenařícího chovatele základní podmínkou úspěšnosti při obchodování. Při únicích skotu na vaše pozemky z cizích chovů, u kterých není přesně známa nákazová situace, může velmi rychle dojít k ohrožení léta budovaného statutu bez výskytu nemocí jako je IBR, BVD, paratuberkulóza a další. Jak situaci řešit, když sousední chovatel nespolupracuje a odmítá situaci řešit? O tom jsme vedli jednání s vrcholnými představiteli Státní veterinární správy (SVS), která na základě toho vytvořila pokyn adresovaný Krajským veterinárním správám (KVS), jak v těchto případech postupovat.

Každý případ je specifický, nicméně základním předpokladem je, že KVS nesmí zůstat nečinná, musí vždy jednat tak, aby byla včas zjištěna možná nákazová rizika a provedena opatření k jejich minimalizaci. Připraví se na provedení šetření v obou chovech (hospodářství, odkud zvířata utekla a hospodářství, na kterém došlo ke kontaktu s cizím skotem) a z dostupných údajů prověří výsledky kontroly zdraví, plnění Metodiky kontroly zdraví zvířat (pdf soubor) a záznamy o patologickoanatomických nálezech na porážce u zvířat z obou dotčených hospodářství. V obou chovech provede šetření, ideálně s účastí ošetřujícího soukromého veterinárního lékaře, které by mělo přinést poznatky o úrovni obou chovů, včetně ověření zajištění biologické bezpečnosti a plnění požadavků na pohodu zvířat. To by mělo objasnit, zda jde o ojedinělý případ, nebo zda uniklý skot pochází z chovu, ve kterém k útěkům zvířat dochází opakovaně, a současně přinést odpověď na otázku, zda došlo k prokazatelnému kontaktu zvířat z obou různých chovů, o kolik šlo zvířat a jak dlouho kontakt trval. V neposlední řadě je třeba porovnat zdravotní status obou chovů a upřesnit jeho možné ohrožení. Jde zejména o vyhodnocení potenciálního ovlivnění již získaných statusů hospodářství prostých IBR, popřípadě o možné ovlivnění výsledků zdravotních zkoušek prováděných nad rámec povinné diagnostiky stanovené v Metodice kontroly zdraví zvířat u zvířat určených pro export.

Na základě výsledků šetření KVS odborně vyhodnotí, zda u konkrétních nákaz a konkrétních zvířat mohlo dojít k ohrožení zdraví, nebo zdravotního statusu a rozhodne o potřebných opatřeních. Ta mohou podle okolností zahrnovat v případě opakovaných útěků řešení situace ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností, v případě neplnění povinností stanovených v Metodice kontroly zdraví zvířat uložení provedení povinných vyšetření a odpovídajících sankcí, případně izolaci konkrétních dotčených zvířat s cílem minimalizovat již existující ohrožení zdraví zvířat nebo jejich zdravotních statusů. Je-li to žádoucí, mělo by dojít k odběru úředních vzorků nebo vzorků odebraných soukromým veterinárním lékařem pod úředním dohledem. Vyšetření těchto vzorků provedená na náklady SVS mohou v odůvodněných případech zahrnovat diagnostiku nad rámec vyšetření na nákazy sledované Metodiky kontroly zdraví zvířat a nad rámec nákaz považovaných za nebezpečné. Výsledky vyšetření těchto vzorků by měly upřesnit situaci a doložit obnovu již existujících statusů dotčených zvířat či chovů.

Zároveň s tím KVS projedná s dotčeným chovatelem/chovateli možnou úpravu pohotovostních plánů a jejich doplnění o postupy a opatření využitelná v případě kontaktu zvířat s kusy pocházejícími z jiných hospodářství.

KVS jsou tedy instruovány jak postupovat v případě úniku skotu, s tím, že každý případ vyžaduje individuální řešení situace tak, aby se předešlo zavlečení nákaz do stáda, jehož zdravotní situace je ohrožena.

Související články:

Únik skotu a problémy s tím spojené
Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 2019
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz