Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (497)
Legislativa (196)
Šlechtění (222)
Výběry býků (310)
Výstavy (275)
Zdraví (229)
Pozvánky (392)
Zajímavosti (234)
Ze svazu (444)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Rozšíření pro výběry býků na OPB v nouzovém stavu

31.03.2020,  Kamil Malát  

ČSCHMS od doby vyhlášení nouzového stavu na území České republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje aktuální dění, dává je do kontextu s názory z terénu od chovatelů, zástupců provozovatelů odchoven plemenných býků a pracovníků svazu a tomu přizpůsobuje další kroky vedoucí k co nejhladšímu zajištění základních výběrů plemenných býků (ZV). Na základě toho dochází k dílčí modifikaci schématu pro nouzové výběry zveřejněné dne 22. března 2020. Ta umožní provozovatelům OPB neorganizovat neveřejné výběry, ale řídit se pouze hodnocením provedeným v den závěrečného vážení. Uvolňování býků do prodejů zůstane v zájmu regulérnosti a časové souslednosti zachováno dle zveřejněného kalendáře.

ČSCHMS proto přijímá nad rámec již zveřejněných opatření následující rozšíření platná pro OPB:

1. provozovatel OPB má možnost zvolit, zda:

a) základní výběry býků bude pořádat dle původního schématu pro ZV v nouzovém stavu - tedy neveřejné výběry dle schváleného kalendáře v komisionálním posouzení býků, nebo

b) základní výběry býků nebude pořádat a za závazné a konečné hodnocení býka bude považováno hodnocení exteriéru provedené v den závěrečného vážení, a to za následujících podmínek:

  • Vzhledem k tomu, že pro hodnocení exteriéru včetně co nejobjektivnějšího posouzení zevnějškových vad (zejména končetin) nejsou v den závěrečného vážení vytvořeny ideální podmínky (býk není připraven), ČSCHMS se zříká odpovědnosti za jakékoliv skryté exteriérové vady ve spojitosti s hodnocením býka a jeho uvolněním do prodeje, resp. ta leží na provozovateli OPB.

  • Při využití této varianty není možné podávání reklamací. Býci budou vyřazeni na základě spočítaných výsledků na roční hmotnost a výšku, vyřazení na exteriér proběhne podle vad zjištěných v den závěrečného vážení.

  • Všem takto vybraným býkům bude přidělen státní registr pro využití pouze v přirozené plemenitbě. Další přehodnocení býka po nákupu u nového majitele není možné s výjimkou býků, kteří budou bezprostředně po výběru zakoupeni inseminačními společnostmi.

  • Provozovatel OPB garantuje bezproblémovou ovladatelnost býka.

  • Provozovatel OPB o svém rozhodnutí nepořádat ZV informuje ČSCHMS nejpozději 14 dní před plánovaným konáním ZV a rovněž všechny chovatele, kteří v daném testačním zařízení mají býka/býky v odchovu. Pokud tak neučiní, ZV proběhnou dle bodu 1a.

2. Výběrové protokoly s výsledky hodnocení zevnějšku včetně exteriérových vad zjištěných v den základního výběru (varianta 1a) resp. v den závěrečného vážení (varianta 1b) budou na webových stránkách ČSCHMS zveřejňovány v pořadí a v den, který byl stanoven pro výběr býků na dané OPB kalendářem ZV.

3. V rámci dodržení regulérnosti soutěže při následných prodejích býků je provozovatelům OPB důrazně doporučeno před zveřejněním výběrového protokolu pro danou OPB nikde zveřejňovat žádné pro prodej podpůrné materiály. Jakékoliv nabídky podané prostřednictvím webu (burzy zvířat) ČSCHMS před zveřejněním výběrového protokolu budou bez předchozího upozornění mazány a při opakovaném porušení bude daný uživatel pro podávání inzerátů zcela zablokován. Toto opatření se vztahuje na nabídky podané OPB či jejich jménem i jednotlivými chovateli (majiteli býků).

4. Ostatní ustanovení uvedená v materiálu Organizační zabezpečení základních výběrů býků v nouzovém stavu zůstávají v platnosti.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz