Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (198)
Šlechtění (224)
Výběry býků (316)
Výstavy (278)
Zdraví (229)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (237)
Ze svazu (449)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Příjem Jednotné žádosti 2020 otevřen

08.04.2020,  SZIF  

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil od 8. dubna příjem Jednotných žádostí (JŽ) na rok 2020. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá přes 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun. Řádný termín na podávání žádostí je v letošním roce v návaznosti na epidemii COVID-19 prodloužen až do 15. června oproti tradičnímu květnovému termínu.

Zahájení generování Předtisků a podávání JŽ přes Portál farmáře (PF) je spuštěno od 8. dubna. Termín pro řádné podávání JŽ byl z důvodu probíhající pandemie COVID-19 prodloužen rozhodnutím Ministerstva zemědělství až do 15. června. Žadatelé tak budou mít na přípravu a podání JŽ dostatek času. Pokud by přesto nestihli JŽ podat v řádném termínu, je možné tak učinit až do 10. července, v takovém případě již musí počítat se sankcí 1% za každý pracovní den. Lhůta pro příjem žádostí o zařazení a změnu zařazení týkající se Agroenvironmentálně-klimatického opatření a Ekologického zemědělství je však jen do 15. června, u těchto opatření není možnost pozdního podání se sankcí.

Hlavní změny v letošním roce:

• termín pro řádné podávání JŽ je prodloužen až do 15. června 2020
• po řádném termínu je možné podávat JŽ až do 10. července 2020, sankce zde činí 1% za každý pracovní den
• komunikace a podávání JŽ primárně probíhá prostřednictví Portálu farmáře (PF)
• ukončení příjmu žádostí o zařazení do AEKO a EZ a možnost vstupu do navazujících zkrácených závazků zahrnuje nová pravidla
• pro orientaci v podmínkách jednotlivých dotačních titulů, předtiskových aplikacích IZR a LPIS a pro vyplňování formuláře na PF byly vytvořeny prezentace a videonávody


Vzhledem k pandemii muselo být v letošním roce zrušeno přes 65 bezplatných seminářů k Jednotné žádosti, které se již tradičně konají pod záštitou Celostátní sítě pro venkov. SZIF však ve spolupráci s MZe připravil několik prezentací a videonávodů, které by měly žadatelům pomoci s orientací v podmínkách jednotlivých dotačních titulů, s orientací v předtiskových aplikací IZR a LPIS a při vyplňování formuláře JŽ na PF. Prezentace a videonávody jsou k dispozici na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na PF.

SZIF v letošním roce žádá uchazeče o dotace (žadatele), aby pro komunikaci se SZIF využívali primárně PF. Portál farmáře SZIF je webový portál, který umožňuje přístup k aktuálním informacím o průběhu administrace žádostí a požadavkům k doplnění či úpravě uvedených zjištění. Pomocí PF budou žadatelům také zasílána rozhodnutí, přičemž bude platit tzv. doručení fikcí (nepřihlásí-li se do svého účtu ve lhůtě do 10 dnů od zaslání, považuje se dokument za doručený). V případě, kdy žadatel nebude mít zřízený přístup do PF, zůstávají zachovány i ostatní způsoby komunikace.

Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách Regionálních odborů a Centrály SZIF, kde jsou však dočasně úřední hodiny omezeny na pondělí a středu od 9,00 do 12,00 hod. Přístup do PF je možné získat i na Oddělení příjmu žádostí a LPIS, pracovníci zde ale budou poskytovat pomoc především telefonicky či e-mailem; osobně jen po předchozí telefonické domluvě, kdy je nutné s pracovníkem OPŽL domluvit přesný termín a čas návštěvy. Žádost o přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným elektronickým podpisem. Nelze ji však zaslat v listinné podobě poštou.
Pokud žadatel nemůže z nějakého důvodu využít pro podání JŽ Portál farmáře, či pomoc poradců a není ani možné projednat problematiku s pracovníky OPŽL telefonicky, či prostřednictvím e-mailu, může dojít k osobní návštěvě.

Osobní návštěva však musí být s pracovníkem OPŽL sjednána na přesný termín a čas. Zároveň musí být žadatel velmi dobře připraven, neboť z organizačních důvodů a minimalizace zdravotních rizik nebude možné počítat s opakovanými návštěvami pracoviště OPŽL. Seznam pracovišť OPŽL (včetně telefonických kontaktů) je jako každý rok k dispozici na webových stránkách SZIF v sekci Kontakty.

Výše uvedené opatření se týká i ohlášení a projednání změn dílů půdních bloků v evidenci půdy LPIS. Žádáme žadatele, aby pro podání ohlášení změn využili v maximální možné míře možnost elektronického ohlášení změny v aplikaci iLPIS na portálu farmáře, nebo zaslali ohlášení prostřednictvím datové schránky, pošty, případně ohlášení doručili ohlášení do poštovní schránky pracoviště OPŽL. Návod na podání elektronického ohlášení v aplikaci iLPIS je k dispozici na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na PF.

Projednání změn dílů půdních bloků s farmáři bude v maximální možné míře probíhat telefonicky, či písemně e-mailem. Farmář si může zobrazit navržené změny dílů půdních bloků v aplikaci iLPIS nebo na veřejném LPIS, aby projednání změn s pracovníkem OPŽL, před samotným schválením změn, probíhalo bez problémů.

Prostřednictvím JŽ lze žádat o přímé platby, mezi které patří SAPS, Greening, platba pro mladé zemědělce či podpora citlivých sektorů a dále je možné formou JŽ podat žádost o plošné platby v rámci Programu rozvoje venkova, kam jsou zařazena Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření, navazující Ekologické zemědělství, podpora ANC a také platby na zvířata - podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat.

I v roce 2020 přinese Jednotná žádost několik změn, které jsou uvedeny v Příručkách pro žadatele, výše uvedených prezentacích a videomanuálech. Mezi nejpodstatnější patří ukončení příjmu žádostí o zařazení do AEKO a EZ a možnost vstupu do navazujících zkrácených závazků.

Vzhledem k ukončování programového období 2014-2020 není od roku 2020 umožněno uzavírání nových pětiletých závazků v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Výjimkou je podopatření Zatravňování orné půdy a Zatravňování drah soustředěného odtoku, do kterých lze vstoupit i v roce 2020.

V roce 2020 je umožněn vstup do navazujícího zkráceného dvouletého závazku. Tyto závazky lze uzavírat v souladu s nařízením vlády č. 330/2020 Sb. o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření a nařízením vlády č. 331/2020 o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.

Žádosti o zařazení do dvouletých navazujících závazků je možné podat pouze na díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 zařazena v závazku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., resp. č. 76/2015 Sb. Žadatelům v orientaci pomůže vrstva v LPIS.

Další změnou je to, že u žádostí podávaných na plochu se na základě ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (EU) č. 809/2014 vztahuje na všechny příjemce dotace povinnost podat žádost prostřednictvím geoprostorového formuláře. Toto lze učinit prostřednictvím vytvoření datové sady v LPIS a vygenerování formuláře na Portálu farmáře a to buď samostatně nebo za pomoci pracovníka OPŽL.

Z objemu vyplácených finančních prostředků SZIF připadá největší podíl právě na Jednotné žádosti. Vloni si zažádalo 30 219 žadatelů, kteří k dnešnímu dni obdrželi téměř 29 miliard korun. Výplaty probíhají standardně podle harmonogramu. Předpokládáme, že administrace letošních žádostí bude probíhat stejně dobře jako u těch loňských.

Kontakty na jednotlivá pracoviště, pracovníky OPŽL a aktuální úřední hodiny jsou uvedeny na webových stránkách www.szif.cz. Ke stažení je zde také příručka Nastavení notifikačních e-mailů SZIF. V případě zájmu o podrobnější informace, se mohou žadatelé obrátit na naši infolinku, a to prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

zdroj: Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF

Další užitečné informace:

Nejčastější dotazy – Doručování dokumentů přes Portál farmáře (pdf soubor)
Příručka Jednotná žádost 2020 (pdf soubor)

Připojené soubory:

Tisková zpráva SZIF.pdf, 384 kB
SZIF zahájí příjem Jednotné žádosti 2020

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz