Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (516)
Legislativa (207)
Šlechtění (248)
Výběry býků (328)
Výstavy (289)
Zdraví (237)
Pozvánky (400)
Zajímavosti (263)
Ze svazu (479)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Počátky kontroly užitkovosti masného skotu

12.05.2020,  Kamil Malát  

Cílevědomá kontrola užitkovosti masných plemen skotu (KUMP) má svůj počátek těsně po založení Českého svazu chovatelů masného skotu v roce 1990. V té době byla zformována základní pravidla a ukazatele, které se u masného skotu sledují a vyhodnocují a ty byly zahrnuty do první verze metodiky KUMP. O rok později byl spuštěn první počítačový program na vedení KUMP. Průkopníkem v této oblasti byl Ing. Josef Dufka, který se systematickým sběrem dat z chovu masného skotu zabýval nejenom za jeho porevolučního působení u svazu, ale ještě za hlubokého socialismu.

V našem archivu se dochovaly jeho poznámky a dokumenty a to nejenom za doby jeho práce u ČSCHMS v pozici prvního předsedy svazu a inspektora kontroly užitkovosti, ale i písemnosti, které si vedl v časech minulého režimu. V březnovém článku našeho ohlédnutí do historie jsme vás seznámili s jeho velmi odvážným referátem na téma transformace chovu skotu směrem ke specializaci ve smyslu chovu masných plemen, který sepsal pro mezinárodní sympozium Progres v chovu skotu, které se konalo v září 1989 v JZD Slušovice, nyní s pomocí jeho poznámek podrobněji zmapujeme jeho práci související s vyhodnocováním chovatelských ukazatelů.

Je všeobecně známo, že Josef Dufka měl jako hlavní zootechnik tehdejších státních statků Tachov na starosti herefordské stádo, které bylo do Československa dovezeno v sedmdesátých letech minulého století. Jeho cílem bylo vybudovat chov, který bude fungovat na podobných principech a bude dosahovat výsledků jako v zemi původu. Zkušenosti ani know-how však s dovezenými zvířaty nikdo nepřivezl, musel si proto na většinu věcí přijít sám či si je složitě nastudovat. Aby nebyla jeho chovatelská rozhodnutí činěna bezmyšlenkovitě a měl je podložené, vedl si od počátku detailní přehled podle jednotlivých středisek, kam si dlouhé roky po měsících zapisoval nejdůležitější chovatelské údaje v podobě hmotností, stáří, přírůstků a počtů odstavených telat. To vše pak ještě dále analyzoval v detailních rozborech. To mu pomáhalo lépe reagovat na problémy, se kterými se zejména v počátcích chovu potýkal a které ho velmi tížily, ať to byly vysoké úhyny či ne zcela uspokojivé přírůstky. Nikdo v té době tady neznal pastevní odchov masného skotu ani principy sezónnosti telení. Z jednoho z přehledů je patrné, jak se mu dařilo i dobu telení postupně stlačovat ze sedmi měsíců na tři (leden až březen).

Z jeho tabulek, které obsahují data od roku 1975 až do roku 1991, můžeme vidět, jak se mu postupně dařilo chov zlepšovat. Zatímco na počátku dosahoval u zvířat průměrného přírůstku 0,54 kg/den, v závěru to bylo již okolo 0,9 kg/den. To se logicky projevilo i na vyšších odstavových hmotnostech telat, která se ze 126 kg dostala na nějakých 230 kg. Obdobně se mu dařilo cílevědomou prací zvyšovat počet odchovaných telat.

Se svými poznatky o chovatelských zkušenostech s masným skotem se poprvé detailněji podělil se čtenáři časopisu Náš Chov v roce 1987 v článku s názvem "Zkušenosti s chovem skotu masného užitkového typu". Ten lze dohledat i v archivu vydavatelství Profipress, ale na stránkách svazového zpravodaje, kde jsme ho v březnovém čísle letos v plném znění přetiskli. Nyní připojujeme tyto výsledky ve formě dobového dokumentu sestaveného z poznámek Ing. Dufky (viz soubor níže).

Jakkoliv se z dnešního pohledu zdají i přes postupně zlepšující se trend dosahované výsledky nízké, je třeba je vnímat optikou velmi omezených možností tehdejší doby a také genetického založení stáda, se kterým musel Josef Dufka pracovat, kdy nebyla dovezena nejlepší zvířata, spíše naopak. O možnosti zlepšit genetické parametry zvířat nákupem kvalitního nepříbuzného býka si mohl nechat zdát, o dovozu inseminačních dávek ani nemluvě. Vezmeme-li v potaz všechna tato úskalí a limitující faktory, kdy musel doslova vařit z vody, zaslouží si pokrok, kterého dosáhl, jen slova úcty a respektu.

*******************************************************************************

Související články:

Svaz slaví třicet let fungování
Kojná kráva s teletem – nejideálnější zvíře pro pastvu
Smuteční oznámení o úmrtí Josefa Dufky

Ing. Josef Dufka (vpravo) při odborné diskuzi s Ing. Janem Štráfeldou na dobovém snímku z roku 1981 (foto: archiv ČMSCH, a.s.):Připojený soubor:

Dufka KUMP.pdf, 3 MB
Ing. Josef Dufka - počátky kontroly užitkovosti u HE skotu v letech 1975 - 1991

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz